Ny håndbok for ammespørsmål

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Ammehjelpen driver mor-til-mor støtte hjemmefra for det meste via telefon og e-post

Ammehjelpen driver mor-til-mor støtte hjemmefra for det meste via telefon og e-post. Det er tidligere utgitt en telefonhåndbok for ammespørsmål. Den er utsolgt og gått ut på dato for flere år siden, men mange, både ammehjelpere og helsepersonell, har spurt etter den. Originalen er en amerikansk bok «Breastfeeding Triage Tool» som nå er kommet i ny utgave. Rachel Myr, ammehjelper, jordmor og IBCLC hadde oversatt og tilrettelagt den forrige utgaven, og sa seg villig til å gjøre det denne gangen også. Målsettingen med prosjektet er at ammehjelpere og helsepersonell skal ha en bok der en enkelt kan slå opp og sjekke at en har spurt de riktige spørsmålene og kommet fram til de riktige tiltakene når en mor ringer og presenterer et problem.

 

Boka er trykket i 1000 eksemplarer og selges fra Ammehjelpen for kr. 150. Den er på 80 sider i A5 format med spiralrygg. Boka er gitt gratis til alle ammehjelpere som et ledd i kvalitetssikringen av vår virksomhet. Samtidig har en hatt for øye å gi helsepersonell tilbud om oppdatert faglitteratur og medlemskap i Ammehjelpen.

 

Dessverre kom ikke prosjektet i gang i 2003, så det ble nødvendig å søke om sluttår for å komme i havn. Prosjektet er blitt drevet av Ammehjelpen sentralt. Daglig leder i Ammehjelpen har stått for oppfølgingen og kontakten med oversetter og trykkeri. Hun har utformet vervemateriell til helsestasjoner og stått for utsendelse av bøkene til ammehjelpere.

 

Boka er blitt vel mottatt blant ammehjelpere, og har skaffet organisasjonen flere nye medlemmer. Den vil fortsatt bli brukt til gratis utdeling til nye ammehjelpere, og markedsført til helsepersonell via Ammehjelpens nettside og Ammenytt. Prosjektet er finansiert av Helse og Rehabilitering, 50%, og Ammehjelpen, egne midler 50%.

Prosjektleder/forsker

Anne Brenneng

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Ny håndbok for ammespørsmål
Organisasjon
Ammehjelpen
Beløp Bevilget
2003: kr 50 000
Startdato
10.01.2003
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet