Oppsøkende i gatemiljøet i Oslo

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Kafeen Møtestedet drives av Kirkens Bymisjon Oslo. Hit kan mennesker i rus- og gatemiljøet komme, spise næringsrik mat, og oppleve normalitet i en ellers slitsom hverdag. Møtestedet har høyt fokus på faglighet og arbeider miljøterapeutisk i møte med gjestene. To år med pandemi krevde en høy grad av fleksibilitet og omstilling, for å ivareta kontakten med vår gjestegruppe. Oppsøkende feltarbeid var en del av dette, og vi fikk gjennom dette flere nyttige erfaringer.

Ved å trekke ut på gata, opprettholdt vi det tillitsskapende relasjonsarbeidet med kjente gjester, og informerte om tilbudet vårt til nye gjester. I tillegg fikk vi et tettere samarbeid med andre aktører.

Målsetting og målgruppe:
Med midlene fra Dam-stiftelsen ønsker vi å fristille to halve stillinger, og gå oppsøkende feltarbeid to dager i uken. Vår målsetting er at flest mulig i det åpne rusmiljøet i sentrum blir kjent med vår virksomhet, benytter oss aktivt, og gjennom dette får et bedre kosthold, en rutine i hverdagen, får en pause fra livet på gata og opplever fellesskap, støtte og omsorg. Dette vil bidra til skadereduksjon, og samtidig en desentralisering av rusmiljøet i sentrum.

Metode og tidsplan:
To ansatte fra Møtestedet vil gå oppsøkende feltarbeid to dager i uken. Prosjektet vil ha sin oppstart i april, og strekke seg ett år frem i tid. Vi vil være ikledd arbeidsklær med synlig logo, og slik representere en kontinuitet i rusmiljøet. Når vi møter målgruppen på deres «arena», vil vi ha som hovedregel at de tar initiativ til første kontakt. Videre vil vi bruke vår lange erfaring med miljøterapi og tillitsskapende relasjonsarbeid til å informere gamle og nye gjester om tilbudet vårt, samt informere om andre lavterskeltilbud.

Forventet resultat:
Gjennom vårt prosjekt forventer vi å gjøre tilbudet vårt bedre kjent for flere, og bidra til en desentralisering av rusmiljøene i sentrum.

Prosjektleder

Sjur Viljar Lilleås

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Oppsøkende i gatemiljøet i Oslo
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 850.000
Startdato
21.02.2022