På lag med den eldre delen av befolkningen, del 2

Søknadssammendrag

Corona-pandemien har gitt store utfordringer for mange grupper i befolkningen. Vi ønsker å fokusere på den eldre delen av befolkningen som i ulik grad har blitt rammet av utenforskap, ensomhet og/eller andre komplekse problemer. Vi ønsker å skape og styrke møteplasser for de over 65 år, menn og kvinner, som har behov for å møte andre i trygge omgivelser, basert på mat, hygge og fysisk aktivitet.

Onsdagstreffet skal foregå ukentlig gjennom hele året, deltagerne kan hentes hjemme og returneres ved bruk av minibuss. Da når vi flere deltagere. Vafler, kaffe, rundstykker -sosial hygge, fysisk aktivitet – gåturer i nærmiljøet. En kombinasjon mange setter pris på. Siste onsdag hver måned; Ut på tur. Blåfarveverket, Marienlyst stadion, Lier rundt, Drammen museum, Lierkroa. Turene skal gi opplevelser, gjenoppleve minner, mimring og ny kunnskap. Markering av høytider; julebord, påskefrokost og sommerfest. Deltagerne får nye bekjente, nye venner og gode relasjoner på tvers av alder, kultur og kjønn.

Treffene skal være basert på lavterskel. Målgruppens utfordringer krever at vi går sakte fram for å styrke trygghet og fellesskap. Ved bruk av metoder som samtaler og intervju skal vi lære den enkelte å kjenne slik at vi treffer målgruppen perfekt. Vår drøm er at de ulike deltagerne føler seg sett, inkludert og ønsker å bidra på andre områder. Det er svært mye ressurser i den eldre delen av befolkningen som også barn og unge kan få glede av.

Tidsplan: Hver uke gjennom hele året med milepælene; turer, jule – og sommeravslutning. Vi har stor tro på at tiltaket vårt er ønsket, og vil gi gode kortsiktige og langsiktige effekter hos den enkelte deltager. Det er god helse i det å være sosial i gode og trygge rammer.

Prosjektleder

Morten Hansen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
På lag med den eldre delen av befolkningen, del 2
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
Kr 220.000
Startdato
15.11.2021