Pårørendes situasjon ved arrestasjon og varetekt

Søknadssammendrag

Bakgrunn

FFP har jobbet for pårørende til innsatte siden 1992. Familie og andre nære forteller ofte at tiden under arrestasjon og varetektsfengsling er den verste – preget av sjokk og uforutsigbarhet. En del har også vært til stede under pågripelsen, for noen har det vært en svært dramatisk opplevelse – ikke minst for barn. En ny undersøkelse viser at politiets måte å møte de pårørende på hadde stor innvirkning på deres helse (Lauritzen, 2020). FFP har et klart inntrykk av at det er stor variasjon i hvordan politiet møter og ivaretar pårørende under arrestasjon, og at felles rutiner antakelig mangler

Målsetting

Forebyggende helsearbeid Kartlegge/øke kunnskap om politiets rutiner og pårørendes opplevelser og slik påvirke politiets rutiner ved pågripelse og varetekt Økt kunnskap i politiet om FFP slik at de kan formidle info om FFP Økt kunnskap i FFP om politiets rutiner. Benyttes som info. til pårørende

Målgruppe

Pårørende av pågrepne og varetektsfengslede.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet skal gjennomføres av FFP i samarbeid med Sosiologisk Poliklinikk AS, ledet av professor Aksel Tjora ved NTNU. Gjennom del 1 undersøkelse av erfaringer, skal prosjektet skaffe til veie og systematisere kunnskap om hvordan arrestasjon og varetektstiden påvirker nettverket rundt den pågrepne, og hvordan opplevelsene påvirker de pårørende helse og livskvalitet. Både politi og pårørende skal intervjues. FFP rekrutterer informanter fra brukere og gjennom vårt samarbeid med politiet. I del 2 formidling og informasjonsarbeid, vil den nye kunnskapen om opplevelser ved pågripelse og påvirkning av helse benyttes til å utvikle informasjonsmateriell som kan bidra til å påvirke politiets fremferd og informasjonsrutiner ved pågripelse. Barnas situasjon skal spesielt vektlegges. Tiltaket skal også resultere i bedre informasjon til pårørende på et tidlig tidspunkt, blant annet gjennom utviklingen av en App, som fører til viktig informasjon under pågripelse /varetekt. Appen skal formidles til pårørende av politiet. Dette kan bidra til at de pårørende kan motta støtte i den mest sårbare fasen ved pågripelse og varetekt. I prosjektet vil FFP påvirke og øke kunnskap om politiets rutiner, som vil benyttes i vårt informasjonsarbeid.

Fremdriftsplan

År1 Samle kunnskap om regelverk, rutiner og politiets kunnskapsgrunnlag. Kartlegge pårørendes erfaringer med pågripelse/varetekt. Samarbeids- og info.møter FFP/ politiet, vurdere utviklingsbehov, økt faglig kunnskap osv År 2 Videreutvikle FFPs informasjonmateriell og utvikle App som skal formidles av politiet til pårørende ved pågripelse og varetekt Jevnlige informasjons- og temamøter for og av politiet/FFP/Sos.pol. Temakveld(er) for pårørende

Prosjektleder/forsker

Nina Morseth Lauritzen

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Pårørendes situasjon ved arrestasjon og varetekt
Organisasjon
For Fangers Pårørende (FFP)
Beløp Bevilget
2021: kr 417 000, 2022: kr 231 000
Startdato
01.08.2021
Sluttdato
30.07.2023
Status
Under gjennomføring