Prostitusjon innendørs

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Nadheim kvinnesenter er et prostitusjonstiltak drevet av Kirkens Bymisjon i Oslo

Nadheim kvinnesenter er et prostitusjonstiltak drevet av Kirkens Bymisjon i Oslo. Nadheim er til for alle kvinner med prostitusjonserfaring, uavhengig av hvor de jobber eller hvor de kommer fra. I 2005 var 70% av Nadheims brukere/kontakter utenlandske. Tradisjonelt har Nadheim vært mest synlige på gatearenaen, men 2/3 av prostitusjon i Norge foregår innendørs.

 

Prosjektet ”Prostitusjon Innendørs” har hatt som målsetting å kartlegge og få mer kunnskap om innendørsprostitusjon i Oslo, det vil si prostitusjon som foregår på massasjeinstitutter, utesteder, i leiligheter og på hoteller. Målet for prosjektet var å etablere kontakt med kvinner i målgruppen og avdekke deres ønsker og eventuelle behov for tiltak. Vi har ønsket å få bedre kjennskap til miljøene og hvilke kvinner som jobber på ulike arenaer. Vi har også vært opptatt av kvinnenes arbeidsforhold, tilknytning til sosiale nettverk og eventuell tilknytning til hjelpeapparatet. Gjennom møter, samtaler og grupper har vi hatt et mål om å bidra til at den enkelte kvinne, om ønskelig, kan se alternativer til prostitusjon og nå målene hun har satt seg for sitt liv.

 

Prosjektet har vært gjennomført ved å kartlegge innendørsprostitusjon i Oslo for deretter å drive oppsøkende virksomhet på de ulike arenaene med mål om å oppnå kontakt med kvinnene. Ved etablert kontakt har kvinner fått oppfølging, både individuelt og i grupper. Nadheim har i løpet av prosjektperioden fått ny innsikt og kunnskap om innendørsarenaen og kvinnene som befinner seg der. Vi har blitt kjent i miljøet og flere kvinner tar kontakt ved behov. Vi har opparbeidet oss innpass i ulike miljøer og hatt kontakt med kvinner fra over 30 nasjoner.

 

Videre planer er å inkludere kontakten med kvinner på innendørsarenaen til å bli en del av Nadheims allerede etablerte tilbud. Vi vil fortsette å drive oppsøkende virksomhet på innendørsarenaner og forsøke å etablere kontakt med flere kvinner. Vi vil omforme vårt tilbud etter kvinnenes behov og være åpne for alternative måter å jobbe på.

Prosjektleder/forsker

Elisabeth Hegstad Maturana

Detaljer
Program
Rehabilitering (2002)
Prosjektnavn
Prostitusjon innendørs
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Org.ledd
Nadheim
Beløp Bevilget
2003: kr 570 000, 2004: kr 560 000, 2005: kr 560 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet