Psykisk helsefilm

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
I 2006 startet en ny helsepedagogisk ?TV-kanal? sin publiseringsvirksomhet i Norge. Den heter Helsefilm og er tilgjengelig over bredbånds-internett på www.helsefilm.no. Dette er en interaktiv audiovisuell kanal, eid av helsevesenet men åpen for publisering for alle aktører som arbeider for forebygging, behandling, rehabilitering og mestring innen somatisk og psykisk helse. Norsk Revmatikerforbund har allerede benyttet seg av denne muligheten gjennom sitt prosjekt ?Revmakanalen? som gjennomføres med støtte av Extra-midler fra Stiftelsen helse & rehabilitering.

Vi tror at etableringen av Helsefilm åpner helt nye muligheter for en rekke aktører i helsevesenet. Vi har allerede etablert nærhet mellom Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling i SSHF, LPP og ?Film- og tvhuset? på Odderøya i Kristiansand.

Vi har en unik sjanse til å ?pløye nytt land? og vi ønsker å ta rollen som ?spydspiss? innen bruk av interaktivt TV i helseinformasjon og likemannsarbeidet innenfor psykisk helse.

2. Prosjektets målsetting
Målet er å produsere filmer som skal ?knekke koden? for hvordan interaktiv film kan fremme mestring gjennom å formidle kunnskaper og erfaringer og understøtte kommunikasjon mellom pårørende og deres syke, mellom pasient og helsevesen og mellom pårørende og helsevesenet. Filmene skal være lidelsesspesifikke og være anvendelig både i psykoedukativ behandling, flerfamiliegrupper, nettverksarbeid ? og som informasjon for allmennheten. De skal også bidra til at psykiske helsespørsmål blir mer synlige i storsamfunnet. Vi håper også at filmene skal øke interessen for psykologi og psykisk helse i helsevesenets fag- og forskningsmiljøer.

Overordnet mål
Å skape en helhet av lidelsesspesifikke kortfilmer av høy kvalitet som kan bidra til øket mestringsevne hos et stort antall pårørende og psykisk syke ved at kortfilmene publiseres gjennom det nye mediet Helsefilm og andre medier.

Delmål
Utvikle en tverrfaglig samarbeidsform som omfatter likemannsarbeid / brukererfaring / pårørendeerfaring, psykiatrisk/psykologisk fagkompetanse og film/tv-kompetanse.

Bidra til å utvikle et profesjonelt film/TV-faglig miljø med kompetanse innen psykisk helse og et psykologisk/psykiatrisk fagmiljø med kompetanse innen audiovisuell formidling

3. Prosjektets målgruppe
Personer med psykiske lidelser
Pårørende av personer med psykisk lidelse
Storsamfunnet

4. Prosjektets betydning
Ideen er unikt nyskapende. LPP og Klinikk for psykisk helse ? psykiatri og avhengighetsbehandling vil bli pionerer innen anvendelse av nye bredbåndsmedier i likemannsarbeidet. Personer med psykiske lidelser og deres pårørende vil få mye bedre, audiovisuell informasjon.5. Framdriftsplan
Prosjektgruppe etableres høsten 2008. Innen årsskiftet inngås avtale om publisering gjennom Helsefilm.
Utviklingsarbeidet starter på nyåret 2009.

Det etableres samarbeid med en manusforfatter og det legges til rette for mest mulig effektiv research for vedkommende. Både prosjektgruppe og referansegruppe søkes engasjert som premissleverandører. Arbeid med manus pågår fram mot ettersommeren 2009.
Produksjon starter så snart prosjektgruppa føler at et del-manus er klart for opptak. Det etableres samarbeid med en produsent/produksjonsselskap. Produksjon skal senest være igangsatt i september 2009.
Produksjonsfasen skal være gjennomført og alle filmer publisert innen september 2010.
Det skal gjennomføres en uavhengig evaluering av filmenes effekt hos hovedmålgruppe og andre brukergrupper innen september 2010.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0165.pdf

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet fikk midler i 2008 og startet opp i januar 2009. Prosjekteier var LPP. Faglig samarbeidspartner var Sørlandet sykehus HF, Klinikk for psykisk helse. Filmfaglige samarbeidspartnere var produksjonsselskapene Dokufilm AS og Gullveig AS. Faglig veileder har vært psykologspesialist Vegard Øksendal Haaland. Produsent har vært Bjørn Enes. Regissør, fotograf og redigerer har vært Frode Vestad.

Målet var å produsere minst fire kortfilmer for bruk i psykoedukativ terapi og informasjon til pårørende. Det er i alt laget fem filmer om diagnosene psykoser, komplekse traumer, bipolar lidelse type 1 og Obsessive-Cmpulsive Disorder (OCD).

Prosjektet har vært et samarbeid mellom brukere, fagmiljøer innen psykisk helse og filmskapere. 9 brukere med personlige erfaringer fra lidelse og behandling av de nevnte diagnosene er filmenes hovedpersoner. 8 fagpersoner (leger og psykologer) har medvirket og har hatt rollen med å generalisere brukernes særegne erfaringer.

Filmene er gjort / gjøres tilgjengelig for tiltenkt bruk over internett og som DVD. Informasjon.

Prosjektet har synliggjort etiske dilemmaer som følger av økende åpenhet om psykisk helse.

Erfaringene med bruk av filmene i terapeutisk sammenheng er gode, men foreløpig begrensede. Hverken film eller interaktive media er ennå blitt vanlige verktøy innen psykiske helsetjenester. Filmen har også vist seg svært nyttige i nettverksarbeid med pårørende og i kommunikasjon med samarbeidende helsetjenester.

Det er ønskelig å arbeide videre både med slik filmproduksjon og med utvikling av metoder for økt bruk av film og interaktive media i terapi.

Prosjektleder/forsker

Bjørn Enes

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
Psykisk helsefilm
Organisasjon
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Beløp Bevilget
2009: kr 602 000, 2010: kr 602 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet