Reåpning av tilbud om fotballtrening/møteplass

Søknadssammendrag

I mai 2019 etablerte Lørenskog Idrettsforening et gatelag i fotball for mennesker som sliter med forskjellig typer rus og psykiske utfordringer, tidligere rusmisbrukere, tidligere straffedømte, opplever ensomhet og andre som sliter på samfunnets sidelinje. Bakgrunnen for etablering av laget var at LIF ønsket ta et større sosialt ansvar og har med utgangspunktet i Gatelaget etablert en egen avdeling Lørenskog If Samfunn.

På mange måter er mennesker som potensielt er spillere på Gatelaget nederst på samfunnsstigen med store utfordringer i hverdagen. Det er ofte de aller svakeste i samfunnet som lider mest når type pandemier som Covid 19 gjør at møteplasser og tilbud blir borte.

Da Norge stengte ned i mars 2020 ble tilbudet om Gatelaget borte. Det har resultert i at mange brukere spesielt de mest aktive rusmisbrukerne, har falt tilbake til tyngre narkotiske stoffer og frafallet på Gatelaget er stort.

Samtidig med at samfunnet åpnet, vil tilbudet om Gatelaget også åpne igjen. Vi har nå mulighet til å spille fotball igjen, bruke garderober slik at brukerne kan få en dusj, få servert lunsj i kantinen, den gode samtalen, fellesskapet og møteplassen.

Tilbudet skaper rutiner som bidrar til å holde spillere borte fra rus, skape rutiner i hverdagen, gi muligheter for videre personlig utvikling, etablere et nettverk, få nye impulser, et steg for å komme tilbake til samfunnet.

I et samarbeid NAV om arbeidstrening i Lørenskog IF, ligger det også en mulighet for de spillerne som har et mål om å komme seg tilbake til arbeidslivet. Det er nå tre spillere som startet på gatelaget, som har holdt seg rusfrie og jobber for Lørenskog IF. Forefallende arbeid, kjøremat til barnehager gjennom en avtale med kommunen, annen transportvirksomhet og fotballtrenere er noen av arbeidsoppgavene.

Vi skal utvide dette tilbudet til å omfatte minst to personer til før juli 2022.

Prosjektleder

Pelle Neraasen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Reåpning av tilbud om fotballtrening/møteplass
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
Kr 391.000
Startdato
15.10.2021