Reell brukermedvirkning eller bare ord?

Prosjektleder

Ann Færden

Detaljer
Program
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
Reell brukermedvirkning eller bare ord?
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Det vil bli sendt ut anbud til tre ulike kompetanse sentra for brukerevaluering
Beløp Bevilget
2016: kr 200 000
Startdato
31.12.2015
Sluttdato
29.06.2016
Status
Avsluttet