Rekruttering til Kolnes HU-håndball

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Kolnes IL drifter regionens HU-lag innenfor håndball. Laget har eksistert i nærmere 40 år, og vi har hatt ansvaret for laget i store deler av perioden. Laget består av 27 spillere og 5 trenere/lagledere. Laget trener en gang i uken hele året, utenom sommerferien, i Vardafjellhallen. De deltar i seriespill, hvor vi foran sesongen 19/20 har meldt på to mixlag. Her møter dem hovedsakelig lag fra sør-fylket, og reiser med buss dit en helg i måneden i snitt. Da stiller alle lagene og spiller mot hverandre, og slike helger arrangeres av alle lagene i serien. Vi deltar også på Landsturneringen.

Målsetting

1. Rekruttere flere deltakere til HU-laget vårt i håndball. 2. Beholde tilbudet og tilbudene om seriekamper i Stavanger, samt den årlige landsturneringen.

Målgruppe

Mennesker med kognitiv nedsettelse/psykisk utviklingshemmede.

Antall personer i målgruppen

20

Beskrivelse av gjennomføring

– Trener fast hver onsdag 18-19 – To rekrutteringsdager, en vår og en høst, hvor vi inviterer alle i vår målgruppe – Seriespill ca en helg i måneden – Landsturneringen – Sosiale kvelder, ca 2 pr halvår – Showkamp på Håndballfestivalen på Stord

Fremdriftsplan

Vinter/vår 2020: – Oppstart etter jul – Rekrutteringsdag – Showkamp (pinsen) – Kurs/kompetanseheving av trenere – Turneringshelger i Stavanger – Arrangerer seriespill hjemme i Steinsvik Arena i mars – Avslutning før sommerferie Høst 2020 – Arrangere Superlekene (aug) – Landsturneringen (sep) – Rekrutteringsdag – Turneringshelger – Avslutning før juleferie

Prosjektleder/forsker

Bjørn Magne Ådnesen

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Rekruttering til Kolnes HU-håndball
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2020: kr 54 000
Startdato
02.01.2020
Sluttdato
01.01.2022
Status
Under gjennomføring