Ryggen i fokus

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ”Ryggen i Fokus” ble gjennomført i regi av Ryggforeningen Troms Fylkeslag

Prosjektet ”Ryggen i Fokus” ble gjennomført i regi av Ryggforeningen Troms Fylkeslag. Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å få satt fokus på ryggbehandlingen i Norge, slik som rettigheter, behandlingsformer, ventelister og muligheter for behandling i utlandet. Manglende/tilfeldig opplysninger/hjelp fra offentlige kontorer.  Problemer med å finne fram i ”jungelen” av paragrafer.

 

Målsettingen var todelt: Få i tale de som ”bestemmer” hvordan ryggomsorgen skal/bør se ut og å få de samme organer til å se problemene fra pasientenes side.  Få hengt ansvaret for de ulike ting på rette ”knagger.”

 

En prosjektgruppe bestående av ”egne krefter” knyttet kontakter til relevante fagmiljøer og utarbeidet programmet for en bredt anlagt konferanse. Det ble invitert professorer og nevrokirurger fra RITØ og ryggspesialister/kirurger fra Sverige. Fylkeshelsesjefen, Fylkeslegen og helsepolitikere fra Troms Fylke var invitert for å kunne gi debatten en bredde den behøvde og for å sette søkelyset på de ulike problemstillingene som kom opp. Fra Ryggforeningen i Norge deltok det medlemmer fra hele landet og i tillegg var alle medlemmene i Troms fylke invitert.

 

De viktigste temaene var ventetiden på operativ behandling, selve behandlingsformene i Norge kontra Sverige, resultater av behandlingene og det økonomiske aspektet ved det. Smertebehandling var også et tema som ble tatt opp da det viste seg at nettopp smertebehandling ikke var et prioritert område verken for RITØ eller i helsenorge for øvrig.

 

Som pasientorganisasjon fikk vi knyttet mange nyttige kontakter og vi fikk ut mye informasjon om hvordan helsenorge fungerer på godt og vondt.

 

Prosjektet gav oss mange ideer og uløste oppgaver som foreningen vil arbeide videre med, slik som oppfølging av kursvirksomhet innen helse og trygdesystemet og annet arbeid innen pasientrettet informasjonsarbeid.

Prosjektleder/forsker

Knut Nilsen

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Ryggen i fokus
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Beløp Bevilget
1998: kr 62 500
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet