Sammen om det

Søknadssammendrag

Bergen sanitetsforening ønsker med prosjektet «Sammen om det» å opprette et kulturtilbud på dagtid til hjemmeboende personer med demens.

På grunn av funksjonsnedsettelsen som følger sykdommen og stigmatisering av demens i samfunnet, var personer med demens allerede før koronakrisen sårbare for sosial isolasjon og ensomhet. Hvis vi skal klare å motarbeide ensomhet og isolasjon for denne gruppen må vi endre måten vi snakker og tenker om demens på. Vi må legge til rette for at personer med demens får vist sin kapasitet til deltagelse og medvirkning og inkludere dem i fellesskapet vårt på måter som viser deres ressurser (det friske) og ikke bare deres mangler (det syke). Det er dette vi skal arbeide for i Sammen om det.

Målsetting:
Sosial inkludering, større kulturdeltagelse, økt trivsel for personer med demens som bor hjemme.

I prosjektet tilbyr vi kulturverksted tre dager i uken for målgruppen. Verkstedene vil bli ledet av profesjonelle kulturskapere og frivillige. Arbeidsmetoden vår kaller vi “Kreativ samskaping” som handler om å jobbe i åpne skapende samarbeidsprosesser i en likeverdig relasjon. Intensjonen er å balansere høy kunstfaglig kvalitet og stor grad av deltagelse og medvirkning fra deltakerne. Kulturverkstedene vil finne sted på KODE kunstmuseum og komponisthjem, Bergen offentlige bibliotek og i Bergen sanitetsforenings lokaler i Bergen sentrum.

Kulturverkstedene avsluttes med at prosessen og resultatene fra arbeidet formidles på en eller flere kulturarenaer i Bergen.

Forventet resultat:
Økt trivsel
Større kulturdeltagelse
Ny kunnskap om hvordan frivillig innsats kan integreres i kultur- og demensfeltet.
Avlastning for pårørende
Synliggjøring av personer med demens sin kreative kompetanse og handlingskapasitet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen sanitetsforening, KODE og Kompetansesenter for demens i Bergen kommune.

Prosjektleder

Eli Lea

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Sammen om det
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
03.10.2020