Sangboka trinn 2

Søknadssammendrag

Pensjonistforbundet har denne våren hatt en landsomfattende kampanje for å samle inn sangforslag til det vi har kalt pensjonistenes nye sangbok. Dette var et tiltak vi dro i gang for å skape engasjement og glede i den vanskelige pandemitiden, der mange eldre var ensomme og isolerte. Alle som ville kunne bidra. Informasjonskanaler har vært media, både redaksjonell omtale og annonser, Pensjonistforbundets nettside og Facebook.

Responsen har vært stor og vi sitter nå med over 2.500 sangforslag som skal gjennomgås og vurderes. Det hele skal kokes ned til et utvalg på ca. 100 sanger – med vekt på livsglede og godt humør. Den nye sangboka skal også gjenspeile en ny generasjon pensjonister, som vokste opp med Beatles og Rolling Stones.

Arbeidet skal resultere i en flunkende ny sangbok, som skal formidles til eldresentra, sykehjem, omsorgsboliger og pensjonistforeninger, landet rundt. Norsk Musikkforlag er vår faglige samarbeidspartner, som vi vil lene oss på, både når det gjelder utvalg, rettigheter, noter og musikk-akkompagnement. Det er et ønske fra mange at nettopp det siste skal bli tilgjengelig, slik at man ikke er avhengig av å ha tilgang på instrument og musiker for å synge.

Sang binder folk sammen og bidrar til glede – og dermed bedre helse. Målet er at den nye sangboka skal bli tilgjengelig før jul – og bli årets julegave til landets pensjonister.

Prosjektleder

Bjørg-Karin Buttedahl

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Sangboka trinn 2
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
16.06.2021