Tiltak for å forbedre samarbeid med flyktninger for å øke etterlevelsen av koronarelaterte anbefalinger

Søknadssammendrag

Smitteforebyggende tiltak mot koronautbruddet for hele befolkningen er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd. Uansett strategien som regjeringen velger i fremtiden, er det mye som tyder på at tiltakene som god hygiene og redusert kontakthyppighet kommer til å være gjeldende i flere måneder fremover.

Etterlevelse i befolkningen er en avgjørende faktor i en slik situasjon, og hele samfunnet må være med. Over 20% av alle smittede i Norge er født utenfor Norge, mens andelen av innvandrere i befolkningen ligger under 15%. Innvandrere fra Somalia ser ut til å være særlig rammet, men vi vet lite om andre grupper.

Til tross for at helsemyndigheter har hatt forskjellige strategier for å håndtere epidemien og oversette informasjon, ser det ut som om informasjon alene på vanlige kanaler ikke er nok til å nå alle innvandrere. For alle mennesker, er det kulturavhengige og sosioøkonomiske faktorer i tillegg som spiller en rolle når det gjelder forståelse og håndtering av helserisiko og sykdom.

Vi vil med dette prosjektet bidra til å øke etterlevelse av koronarelaterte anbefalingene fra myndighetene for å forebygge smitte, og bedre håndteringen av de som blir syke av covid-19 blant flyktninger og andre innvandrere.

Vi vil samle informasjon fra innvandrere fra Syria, Somalia, Sri Lanka, Chile og Polen, både gjennom personlige intervjuer per telefon og gjennom et nettbasert spørreskjema i april/mai 2020. Med denne informasjonen og i tett samarbeid med innvandrere selv, vil vi være i stand til å tilpasse informasjon om koronautbruddet og anbefalingene fra myndighetene som er relevant for disse gruppene, og formidle informasjonen gjennom riktige og relevante sosiale kanaler så snart som mulig etterpå.

Prosjektet inkluderer fagpersoner og helsearbeidere fra de fem innvandrergruppene vi retter tiltakene mot. Norsk organisasjonen for asylsøkere (NOAS) jobber spesifikt med asylsøkere og flyktninger og vil også kunne videreutvikle sin kompetanse.

Prosjektleder/forsker

Esperanza Diaz

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Tiltak for å forbedre samarbeid med flyktninger for å øke etterlevelsen av koronarelaterte anbefalinger
Organisasjon
Norsk organisasjon for asylsøkere
Beløp Bevilget
Kr 175.000
Startdato
08.04.2020