Trening med storskjerm, Friskis & Svettis

Søknadssammendrag

Svært mange godt voksne og andre i risikogruppen lever en inaktiv og isolert tilværelse pga Covid 19. Friskis og treningsmiljøet er svært viktig i hverdagen, både fysisk og mentalt, for våre mange seniorer. Mange har uteblitt fra trening dette året. Digitale løsninger som å trene til storskjerm i lokalet og/eller laste ned treningsfilmer med lokale instruktører fra nettet (live-stream), gjør at vi kan tilby mange flere treningstimer, skreddersy tilbudet og sikre optimale smitteverntiltak for våre seniorer. Det åpner for større deltakelse, og de kan gjenoppta kontakten med et viktig sosialt nettverk og få trening på kjøpet. Målgruppen er Friskismedlemmer 70+. Andre medlemmer i risikogruppen vil også nyte godt av tilbudet. Vi kan nå ikke-medlemmer gjennom Facebook og hjemmeside, og samarbeid med lokale helsemyndigheter/kommune.

7 F&S idrettslag skal kjøre trening på storskjerm og livestream. De mindre foreningene har ikke egne lokaler, men vi forventer at minimum 8 idrettslag kjører Live-stream trening tilpasset målgruppa. Tidsplanen er som følger: Et raskt oppstartsmøte, etterfulgt av innkjøp av utstyr. Treningsfilmer produseres lokalt med idrettslagets instruktører. Informasjonsarbeidet er enkelt. Vi kjenner målgruppen godt, og har alle kontaktdata på dem. Deretter er det klart for oppstart av trening, senest 1. uken av januar. Live-stream er enkelt å administrere og bruke, og deltakerne får trening med instruktører akkurat som før Covid 19 (og på samme tid), men hjemme i stua. Gjennom 2021 vil vi legge til stadig flere digitale treningsøkter, som vi kan skreddersy etter tilbakemeldinger fra medlemmene. Vi forventer at minst 1300 i målgruppen vil teste/trene digitalt som følge av prosjektet.

Prosjektet med videotrening fysisk i lokalet og live-stream er kommet for å bli og vil bli videreført som et supplement – også når koronafaren er over. Da kan vi skreddersy trening og sikre tilretteleggingsbehov til målgruppen på en annen måte enn vi gjør i dag.

Prosjektleder

Anne Ottestad

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Trening med storskjerm, Friskis & Svettis
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
Kr 250.000
Startdato
06.11.2020