Ung Kreft, norske hemmeligheter

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Ung Kreft vet at mange unge berørt av kreft går og bærer på mange vonde tanker, små og store hemmeligheter som de ikke våger å si høyt. I et lite pilotprosjekt i forberedelse til denne søknaden, samlet vi inn hemmeligheter fra våre frivillige og tillitsvalgte på Landskonferansen vår. Resultatet viser at dette er noe det er viktig at vi pirker borti for å forebygge psykisk uhelse. Det kan være en lettelse for mange å se at andre kanskje har lignende tanker, lignende hemmeligheter.

Målsetting for prosjektet

Målet med prosjektet er å dele hemmeligheter som unge kreftrammede, pårørende og etterlatte brenner inne med. Dette skal vi gjøre gjennom en kampanje sammen med Norske Hemmeligheter. Delmål blir å pirke borti det som er vanskelig, for å gjøre det lettere å snakke om.

Målgruppe

Unge kreftrammede, pårørende og etterlatte mellom 15 og 35 år. Men også øvrige befolkningen som vil få et innblikk i hva vår målgruppe brenner inne med.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

150000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Gjennom et samarbeid med Norske hemmeligheter ønsker vi i Ung Kreft skape et kulturelt prosjekt som kan hjelpe til å få frem hva unge kreftrammede og pårørende bærer på av tabubelagte følelser og tanker. Vi skal samle inn anonyme hemmeligheter og vi, velger ut 12 stk som skal illustreres og deles bredt ut i sosiale medier. Innholdet i hemmelighetene kan være interessant å diskutere, også viktigheten av å pirke borti dette. Derfor skal vi arrangere både utstilling og panelsamtale på kreftforeningens vitensenter. Panelet skal bestå av Cathrine, i Norske hemmeligheter, likepersoner, og fagpersoner som kanskje har noen råd å gi til de som kan kjenne seg igjen i noen av disse hemmelighetene. Arrangementet skal livestreames for å nå ut nasjonalt.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektplanen er godt bearbeidet, og vi ser for oss at vi kan fullføre prosjektet på rundt 3-4 måneder. Dersom vi får midler, kontraktfester vi tilbudet vi har fra Norske hemmeligheter og setter i gang. Planen er å få til arrangementet på Kreftforeningen vitensenter i starten av oktober 2022.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Mål for prosjektet Målet med prosjektet er å dele hemmeligheter som unge kreftrammede, pårørende og etterlatte brenner inne med. Dette skal vi gjøre gjennom en kampanje sammen med Norske Hemmeligheter. Delmål: • Bryte og pirke borti tabuer, for å gjøre det lettere å snakke om. • Løfte fram den psykiske helsen hos målgruppen, hva som kan være vanskelig ved det å være berørt av kreft. • Skape en arena med engasjement for kreft og psykisk helse. Hovedmålgruppe Unge kreftrammede, pårørende og etterlatte mellom 15 og 35 år. Mange tusen unge mennesker blir berørt av kreft hvert år, enten som kreftrammet selv, eller som pårørende eller å miste noen. Sekundærmålgruppe I tillegg til hovedmålgruppen ønsker vi at den øvrige befolkningen skal få innsikt i hvordan det er å være ung og berørt av kreft, hvordan det påvirker den psykiske helsen deres. Vi hadde en ambisjon om å nå 200 000 personer med kampanjen.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi hadde som mål å senke terskelen for viktige samtaler om kreft både for privatpersoner og i samfunnet. Ut ifra tilbakemeldingene på prosjektet har vi truffet veldig godt på dette. Det har vært god aktivitet i kommentarfeltene. Men ikke minst mener fagpersoner et dette er en god samtalestarter i møte med pasienter og pårørende. fagpersoner har kjempestor tro på at hvis heftene leses av denne gruppen, da vil de i større grad tørre å åpne seg om vanskelige temaer. Dette fordi det ser at tanker og følelser de sitter inne med er ganske normale. De er ikke alene om å føle det sånn. Ut ifra tilbakemeldingene vil de som leser hemmelighetene føle seg mindre alene, og føle seg mer normale. Og det er en viktig effekt for Ung Kreft. Det er vanskelig å måle denne effekten, men muntlige og skriftlige tilbakemeldinger kan indikere at mange kjenner på dette. Helsepersonell og forskere har fått et unikt datamateriale om vår målgruppe, og kan bruke dette for å bedre innsikten i målgruppa.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

100000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektgjennomføringen var delt opp i 4 ulike faser. Straks vi fikk innvilget midler iverksatte vi et samarbeid med Norske hemmeligheter. Prosjektgjennomføringer gikk mer eller mindre helt etter planen. Jeg utbroderer dette i vedlegg. De største endringene hang sammen med at vi blant annet fikk en stor jobb med å sortere hemmelighetene, og vi valgte å bruke tid på å designe et hefte med en samling av 50 hemmeligheter. Å gjøre utvalget var også en lengre prosess. Alt i alt er vi veldig fornøyd med prosjektgjennomføringen. vi ser at prosjektplanen var god, og det var bare å følge den.

Resultater og resultatvurdering

Vi hadde en Livestram og opptak av panelsamtale og lanseringen av utstilling, og den ble sett på av over 100 personer. Norske hemmeligheter fikk en enorm rekkevidde på de 4 hemmelighetene Cathrine delte. Rekkevidden på sosiale medier viser at Ung Kreft har nådd mye lenger ut med disse innleggene enn mye annet vi pleier å publisere. Det er et godt tegn. Norske hemmeligheter fikk en enorm rekkevidde på de 4 hemmelighetene hun delte, på opp til mange tusen stykker. Enkelte av hemmelighetene skapte mange kommentarer og engasjement. Støtterklæringer til flere hemmeligheter har strømmet inn, og vi har også fått tilbakemeldinger fra de som sendte inn hemmelighet, at de synes det var veldig spesielt å se sin hemmelighet bli illustrert. De følte seg mer sett og forstått. Vi antar at mennesker som befinner seg i lignende situasjon også kjenner på det samme.

Oppsummering og videre planer

Konklusjonen er at dette ble et svært vellykket prosjekt, og gikk bedre enn vi hadde håpet på. Det er også gøy at det gav effekter vi ikke hadde planlagt med. At hemmelighetene har blitt et datamateriale vi kan bruke og analysere. Vi har lært mer om målgruppen, og kan bruke den innsikten godt i å fremheve poenger i politisk arbeid, informasjonsarbeid etc. Hemmelighetene er noe vi aktivt kommer til å bruke i lang tid fremover. utstillingen skal vises på radiumhospitalet, på landskonferansen for kreftsykepleiere, på vårt jubileumsarrangement. vi distribuerer heftet videre.

Prosjektleder

Mia Therese Ruud

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Ung Kreft, norske hemmeligheter
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2022: kr 300 000
Startdato
02.07.2022
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring