Ung Kreft, norske hemmeligheter

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Ung Kreft vet at mange unge berørt av kreft går og bærer på mange vonde tanker, små og store hemmeligheter som de ikke våger å si høyt. I et lite pilotprosjekt i forberedelse til denne søknaden, samlet vi inn hemmeligheter fra våre frivillige og tillitsvalgte på Landskonferansen vår. Resultatet viser at dette er noe det er viktig at vi pirker borti for å forebygge psykisk uhelse. Det kan være en lettelse for mange å se at andre kanskje har lignende tanker, lignende hemmeligheter.

Målsetting

Målet med prosjektet er å dele hemmeligheter som unge kreftrammede, pårørende og etterlatte brenner inne med. Dette skal vi gjøre gjennom en kampanje sammen med Norske Hemmeligheter. Delmål blir å pirke borti det som er vanskelig, for å gjøre det lettere å snakke om.

Målgruppe

Unge kreftrammede, pårørende og etterlatte mellom 15 og 35 år. Men også øvrige befolkningen som vil få et innblikk i hva vår målgruppe brenner inne med.

Antall personer i målgruppen

150000

Beskrivelse av gjennomføring

Gjennom et samarbeid med Norske hemmeligheter ønsker vi i Ung Kreft skape et kulturelt prosjekt som kan hjelpe til å få frem hva unge kreftrammede og pårørende bærer på av tabubelagte følelser og tanker. Vi skal samle inn anonyme hemmeligheter og vi, velger ut 12 stk som skal illustreres og deles bredt ut i sosiale medier. Innholdet i hemmelighetene kan være interessant å diskutere, også viktigheten av å pirke borti dette. Derfor skal vi arrangere både utstilling og panelsamtale på kreftforeningens vitensenter. Panelet skal bestå av Cathrine, i Norske hemmeligheter, likepersoner, og fagpersoner som kanskje har noen råd å gi til de som kan kjenne seg igjen i noen av disse hemmelighetene. Arrangementet skal livestreames for å nå ut nasjonalt.

Fremdriftsplan

Prosjektplanen er godt bearbeidet, og vi ser for oss at vi kan fullføre prosjektet på rundt 3-4 måneder. Dersom vi får midler, kontraktfester vi tilbudet vi har fra Norske hemmeligheter og setter i gang. Planen er å få til arrangementet på Kreftforeningen vitensenter i starten av oktober 2022.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport med vedlegg.pdf

Prosjektleder/forsker

Mia Therese Ruud

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Ung Kreft, norske hemmeligheter
Organisasjon
Ung Kreft
Beløp Bevilget
2022: kr 300 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring