Urtikaria-seminar

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

PEF har en egen Facebookgruppe for urticaria-pasienter i Norge som heter «Kronisk urtikaria – Psoriasis- og eksemforbundet». Det mange kommenterer når de melder seg inn i denne facebook-grupper er at de har savnet og lett etter et fellesskap av andre med samme diagnose. En annen ting som kommer tydelig fram er at de opplever å ikke bli hørt og forstått av helsepersonell. Det finnes få gode behandlingsmuligheter, og i mer enn 90 % av tilfellene vil det ikke være mulig å påvise noen årsak til utbruddene.

Målsetting for prosjektet

Målet er at urticaria-pasienter skal få et lavterskeltilbud i form av et arrangement hvor de kan møte andre mennesker i samme situasjon for å utveksle erfaringer og bygge nettverk. De skal få råd om å mestre sin hverdag og livet med sin kroniske sykdom for å få bedre fysisk og psykisk helse

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er medlemmer av Psoriasis- og eksemforbundet mellom som har kronisk urticaria som diagnose.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektets overordnede mål er at urticaria-pasienter skal få et lavterskeltilbud i form av et arrangement hvor de kan møte andre mennesker i samme situasjon for å utveksle erfaringer og bygge nettverk. I tillegg skal de få råd om å mestre sin hverdag og livet med sin kroniske sykdom for å få bedre fysisk og psykisk helse. Dette skal gjøres gjennom å arrangere et urticaria-seminar høsten 2022 i Oslo, for 30 deltakere. Deler av kurskvelden skal også streames, slik at de som ikke har anledning til å delta fysisk, kan følge opplegget hjemmefra. Vi vil streame første del, selve kursdelen. Siste del av kurset legges opp som en erfaringsutveksling, og vil ikke streames av hensyn til personvern. Vi vet at erfaringsutveksling og samtale kan være utfordrende hvis man vet at mange sitter hjemme og ser på. Seminaret vil foregå over to dager med en overnatting på helg. Innholdet skal gi deltakerne kunnskap om sykdommen, samt verktøy som gjør at de bedre kan mestre hverdagen med urticaria. Seminaret er et lavterskeltilbud og deltakerne har anledning til å stå over deler av programmet dersom de har behov for det. Aktiviteten vil hovedsakelig være innendørs, men det blir muligens også lagt opp til en aktivitet eller utflukt utendørs.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar: oppstart Januar – mai: utvikling av innhold juni – oktober: markedsføring / rekruttering september: påmeldingsfrist oktober: Seminar november – desember: evaluering

Prosjektleder

Thea Kristine Lande

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Urtikaria-seminar
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2022: kr 148 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring