Utgivelsestøtte til ulike publikasjoner

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

De bevilgede midler har blitt brukt til utgivelse av 4 hefter som går inn i rekken av våre andre publikasjoner som har til formål å spre kunnskap og opplysning om psykiatri og psykiske lidelser

De bevilgede midler har blitt brukt til utgivelse av 4 hefter som går inn i rekken av våre andre publikasjoner som har til formål å spre kunnskap og opplysning om psykiatri og psykiske lidelser. Temaene er forskjellige og er ment å nå forskjellige grupper av mennesker i

forskjellige livssituasjoner.

Psykososialt arbeidsmiljø – av bedriftslege Oddvar Anda, opplag 2000

Hvilke fysiske, psykiske og sosiale konsekvenser har arbeidsmiljøet for de som arbeider i organisasjonen? Organisasjons og menneskekunnskap – et helhetsperspektiv.

Forfatteren skriver ut fra erfaringer fra Klepp Felles Bedriftshelsetjeneste, og vil gjerne dele erfaringer, kunnskap, forståelse og kompetanse for å kunne utvikle det mellommenneskelige samspillet som er nødvendig for et godt arbeidsmiljø. “Livskvalitet er knyttet til enkeltindividets trivsel og velvære, med en grunnstemning av glede”.

Å sette seg selv i frihet – av Edel Irene Bjørheim Aase, opplag 3000
Fri fra spiseforstyrrelsen.

Forfatteren forteller om sin egen kamp for å komme ut av spiseforstyrrelsen, for å bli frisk som igjen betyr å sette seg selv i frihet. Hun forteller for å kunne hjelpe andre ut av spiseforstyrrelsen.

Når skolebarn får kreft – av Helg Fottland, Turid Midjo og Bjørg J. Olsen, opplag 4000
Informasjonshefte for fagfolk i skole og hjelpeapparat, pårørende og andre.

Dette er et hefte til hjelp for mennesker som plutselig står nær barn som får kreft, med medisinske og praktiske opplysninger.

Personlighetsforstyrrelser – av Alv A. Dahl, opplag 3000

Heftet forklarer hva en personlighetsforstyrrelse er og hvordan en skal møte problemet i hverdagen.

Prosjektleder/forsker

Per A. Thorbjørnsen

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Utgivelsestøtte til ulike publikasjoner
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Beløp Bevilget
1999: kr 750 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
03.03.2000
Status
Avsluttet