Utrustet Ung

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

I gjennomføringen av Utrustet-Ung har det tverrfaglige samarbeidet stått i fokus. Vi har hatt et tett samarbeid med ansatte fra Utekontakten, Kriminalitetsforebyggende avsnitt Vest politidistrikt, Gatemegling og døråpner (røde kors), Crux styve gard, Wayback, kriminalomsorgen og Solli DPS og Bergensklinikkene avdeling Ung. Vi har også vært i tett dialog med målgruppen. Gjennom hele prosjektperioden har vi hatt en engasjert erfaringskonsulent, og flere av deltakerne har også på eget initiativ bidratt som ressurser på tilbudene.

Antall personer i målgruppen

70

Oppsummering

De ukentlige tilbudene kommer til å fortsette. En av grunnene til dette er at vi gjennom prosjektperioden har knyttet til oss gode og viktige ressurspersoner. Vi ser fortsatt viktigheten av å ha stabile instruktører og voksenpersoner på tilbudene, og vil så langt det lar seg gjøre fortsette med to instruktører, hvor minst en er erfaringskonsulent. Vi har gjennom disse årene gjort oss viktige erfaringen på hvordan vi kan jobbe, hvem vi bør samarbeide med, og hvilke innhold vi bør prioritere. Vi kommer til å fortsette å søke midler av ulike tilskuddsordninger for å kunne fortsette arbeidet.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-UtrustetUng.pdf

Prosjektleder/forsker

Elise Birkeland

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Utrustet Ung
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2016: kr 415 000, 2017: kr 480 000, 2018: kr 495 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring