Utrustet Ung

Sluttrapport

Bakgrunn

Idrett Bergen Sør satser på Folkehelse og ønsker og nå utsatte grupper i samfunnet og mennesker som tradisjonelt sett faller utenfor den ordinære idretten. IBS jobber forebyggende, og tilfører samfunnet nye tilbud som styrker det helhetlige tilbudet i Bergen kommune. I Utrustet-Ung ønsket vi å bygge videre på gode erfaringer fra prosjektet Utrustet (2013-2015). I Utrustet fikk vi i gang gode samarbeid og tilrettelagte kurs og tilbud som vi med Utrustet-Ung ønsket å utvikle videre, med et større fokus på forebygging. I følge Helsedirektoratet er ungdomstiden en svært sårbar periode for å utvikle rusavhengighet. Ungdom som har en tidlig rusdebut utgjør en spesielt utsatt gruppe. Målsettingen med Utrustet-Ung har vært å utvikle aktivitetstilbud med fokus på fysisk aktivitet og mestring for unge rusmiddelavhengige.

Oppsummering

De ukentlige tilbudene kommer til å fortsette. En av grunnene til dette er at vi gjennom prosjektperioden har knyttet til oss gode og viktige ressurspersoner. Vi ser fortsatt viktigheten av å ha stabile instruktører og voksenpersoner på tilbudene, og vil så langt det lar seg gjøre fortsette med to instruktører, hvor minst en er erfaringskonsulent. Vi har gjennom disse årene gjort oss viktige erfaringen på hvordan vi kan jobbe, hvem vi bør samarbeide med, og hvilke innhold vi bør prioritere. Vi kommer til å fortsette å søke midler av ulike tilskuddsordninger for å kunne fortsette arbeidet.

Prosjektgjennomføring

I gjennomføringen av Utrustet-Ung har det tverrfaglige samarbeidet stått i fokus. Vi har hatt et tett samarbeid med ansatte fra Utekontakten, Kriminalitetsforebyggende avsnitt Vest politidistrikt, Gatemegling og døråpner (røde kors), Crux styve gard, Wayback, kriminalomsorgen og Solli DPS og Bergensklinikkene avdeling Ung. Vi har også vært i tett dialog med målgruppen. Gjennom hele prosjektperioden har vi hatt en engasjert erfaringskonsulent, og flere av deltakerne har også på eget initiativ bidratt som ressurser på tilbudene.

Resultater

Vi har nådd vårt hovedmål, nemlig å utvikle levedyktige aktivitetstilbud for målgruppen. Delmålene med å gjennomføre ulike ekspedisjoner, ha et tverrfaglig samarbeid og dialog med målgruppen har vi også oppnådd. De ukentlige tilbudene har blitt svært viktig for ungdommene, og mange av deltakerne sier at dette er ukens høydepunkt og har vært med på å forandre livene deres.

Antall personer i målgruppen

70

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-UtrustetUng.pdf

Prosjektleder/forsker

Elise Birkeland

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Utrustet Ung
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2016: kr 415 000, 2017: kr 480 000, 2018: kr 495 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring