Utrygg barndom, trygg fremtid!

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Antall ettervernstiltak i barnevernet øker, noe som er en god utvikling. Samtidig opplever fremdeles mange unge ettervernet som fraværende eller utilstrekkelig. Mange unge i fosterhjem har til dels store psykiske vansker, og det er på ingen måte gitt at de har fått hjelp med dette når de fyller 18 år. Likevel står mange barnevernsbarn uten særlig grad av voksenkontakt og støtte når de skal etablere seg livet. Ettervernet er barnevernets siste sjanse til å hjelpe, og det er viktig å involvere den unge selv for at ettervernstiltaket skal bli så bra som mulig og tilpasset den enkeltes behov.

Målsetting for prosjektet

Gjøre overgangen til voksenlivet så trygg og forutsigbar som mulig Lette dialogen, og styrke ungdommens rett og mulighet til medvirkning, når det gjelder ettervern Forebygge og redusere negative effekter, helsemessig og sosialt, på grunn av manglende eller dårlig planlagt og gjennomført ettervern

Målgruppe

Fosterbarn fra 16 år og oppover

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

5000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vi vil basere filmproduksjonen på de unges egne erfaringer. For å innhente disse erfaringene, og definere aktuelle problemstillinger, vil vi bruke PLA-metodikk som metode. Frivillige fra organisasjonene vil bistå med rekruttering til, og gjennomføring av, møter med fosterbarn, fosterfamilier og ansatte i tjenestene. Ut fra dette skrives manus i tett samarbeid med en prosjektgruppe bestående av ungdom med egenerfaring, prosjektmedarbeidere fra Voksne for Barn og Landsforeningen for Barnevernsbarn og Filmmakeriet. Vi vil også knytte til oss relevante fagfolk som kan komme med innspill underveis i prosessen. Vi ønsker at filmen skal kunne brukes i dialog med ungdommen selv, fosterforeldre, familie og ansatte i samarbeidende tjenester som en del av forberedelse og planlegging fram mot 18 år. Ved å bruke filmen på denne måten, har man et godt utgangspunkt for å involvere den unge i hvordan et eventuelt ettervern skal bli så bra som mulig ut fra den enkeltes behov. Vi vil produsere et veiledningshefte som vil inneholde refleksjoner og spørsmål som hjelp og støtte i samtalen rundt filmen. Vi mener også at film og veiledningshefte kan brukes som utgangspunkt for refleksjoner og samtaler på fagdager og i samarbeidsmøter i tjenestene.

Fremdriftsplan for prosjektet

2019: Jan/feb Etablering av prosjektgruppe og første prosjektgruppemøte Rekruttere og invitere til møter for identifisering og utdyping av problemstillinger Feb/april Avholde møter Manusskriving Mai/juni: Opptak Utarbeidelse av skriftlig mtrl Sept/nov: Ferdigstillelse av film og skriftlig mtrl Legge plan for markedsføring og spredning Des: Lansering 2020: Jan – mars: Markedsføring, spredning og utprøving Oppsummering og rapportering

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Utrygg barndom, trygg fremtid!
Organisasjon
Organisasjonen Voksne for Barn
Beløp Bevilget
2019: kr 925 625
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
30.12.2023
Status
Under gjennomføring