Utsikt Til Bedring

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Vi ønsker å starte opp «Utsikt til Bedring», hvor vi får frivillige til å rydde skog og kratt langs veiene, i boligfelt, fellesområdene i sentrum, langs elva og fjorden. Ved å åpne opp områder øker det gleden hos folk over stedet de bor. I tillegg kan dette også kan være til hjelp slik at folk kan åpne seg opp i samtaler med andre gjennom den tryggheten de finner sammen, når de over tid treffes og gjør et fysisk arbeidsstykke sammen og utvikler en relasjon. De skal hver gang ha kaffepause og noe å bite i og skal tilrettelegges av frivillige på omgang. Dette er gode øyeblikk for en god samtale.

Målsetting for prosjektet

Vi ønsker å åpne opp landskapet for folk som bor og turister som passerer. Dette vil gi økt trivsel for deltakerne og andre. Fysisk aktivitet øker livsglede og mestringsfølelsen gjennom å lære nye ting.

Målgruppe

Unge voksne over 18 år, og middelaldrende, og godt voksne i pensjonistalder. Gjennom å samhandle på tvers av generasjone skapes det forståelse

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

60

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Skog sages ned, det som er brukbart til fyringsved blir tatt rede på, mens det som er for smått og kvist blir kjørt bort med traktor og henger eller fliser opp med flishugger alt etter hva som er mest hensiktsmessig.

Fremdriftsplan for prosjektet

Med det samme vi har finansieringen på plass begynner arbeidet med å rekruttere frivillige, bestille utstyr og skrive avtaler med grunneiere osv. Se eget vedlegg

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Vi ønsket å samle befolkningen til en felles dugnad, med det sosiale i hovedfokus, men også å rydde turstier og nærområdet som gror igjen. Vi ønsket at alle skulle kunne delta, både på tvers av kjønn, alder og arbeidsfør/ufør. Hovedmålet var at di som sitter hjemme som ufør, eller av annen grunn ikke har jobb å gå til, også da mangler det sosiale det faktisk er med å være i jobb, en grunn til å komme seg ut hjemmefra å treffe andre.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi føler vi har truffet godt med prosjektet. Flere uføre har deltatt fast i 3 år, og kommer om di har en “dårlig” dag, men kan da komme bare for å være sosial og ta en kaffe, eller gjøre litt. Første året hadde en av deltakerne nylig vært operert i en fot, men kom hoppende på krykker og gjorde det han klarte. Det eneste vi kanskje ikke kom helt i mål med var at vi ønsket at folk skulle forflytte seg mer mellom di 5 tettstedene vi har i kommunen. Det ble at det ble den ene veien, men ingen kom andre veien så motivasjonen for å dra til visse steder var ikke den helt store.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

153

Prosjektgjennomføring/Metode

“Fast” dag har vært tirsdag, men endringer på grunn av vær har vært gjort i stede for å avlyse. Vi startet med motorsagkurs med 16 deltakere i 2019 og har sommersesongene 2019,2020 og 2021 ryddet kratt og småskog på utfartssteder, turstier, parker, rundt eldresenter og omsorgsboliger. Dette har pågått fra snøen har blitt borte til enten høstmørket eller snø har satt en stopper med tanke på sikkerhet. Når det har vært godt oppmøte så har det også blitt plukket betydelige mengder med søppel i området.

Resultater og resultatvurdering

Vi har opplevd samhold og samarbeid mellom folk som ellers ikke snakker sammen på butikken, vi har fått gode tilbakemeldinger fra beboere på eldresenter og omsorgsboliger. Vi har aldri vært i manko på jobb og har fått ja fra alle grunneiere vi har hatt kontakt med. Turstier blir mer brukt og prosjektet har blitt lagt merke til utenfor kommunen. Covid-19 satte jo en liten demper på planene om flere motorsagkurs, men ellers har vi ikke vært merkbart rammet av pandemien. Kanskje hadde flere møtt hvis det ikke hadde vært restriksjoner, men vi har ikke avlyst noe.

Oppsummering og videre planer

Vi har jo søkt og fått innvilget midler til videre drift og utvikling av prosjektet så det er vi i full gang med.

Prosjektleder

Anders Martin Oldernes

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Utsikt Til Bedring
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2019: kr 350 000, 2020: kr 75 000, 2021: kr 75 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet