Utvidet kapasitet på chat

Søknadssammendrag

Fra og med 16. mars utvidet vi åpningstider og bemanning ved den nasjonale chat-tjenesten Snakkompsyken.no med 3 ansatte i 6 timer 5 dager i uken. Dette har gitt oss økte lønnsutgifter på 34.783 kroner pr uke. I tillegg har vi benyttet intern ressurs til IT-support tilsvarende 17.400 kroner.

I utgangspunktet har vi planlagt en slik utvidelse fom 16. mars tom 31. mai 2020. I løpet av denne perioden vil vi da ha totale kostnader på 400.017 kroner. På grunn av skoleoppstart for elever i vår målgruppe fra og med uke 20, vil vi vurdere fortløpende hvordan tjenesten best tilpasses behov og etterspørsel. Dersom vi reduserer kapasiteten på chatten noe som følge av skoleoppstart, ser vi for oss at vi kan klare å ha en utvidet tjeneste i flere uker, kanskje fram mot skoleferien, med det tilskuddet vi har fått.

I perioden med utvidet bemanning og åpningstider, har vi opplevd stor pågang ved chatten. Enkelte dager har vi hatt en tredobling av antall henvendelser mot perioden før koronaepidemien og hjemmeskole ble innført. Vi har flere samtaler og samtalene tar mer tid.

Det er flere som sliter fordi deres behandlingsapparat er borte. Samtaler med helsesykepleier, PPT og BUP uteblir over natta og de blir stående på bar bakke med alt for mye egentid til å jobbe med tunge tanker og følelser. Mange sier at negative tanker og følelser forsterkes i denne tiden.

Vi merker en stor økning av mer alvorlige samtaler, og mange snakker om selvmordstanker og -planer.

Når vi har utvidet tjenesten, har vi gjort det ved å knytte til oss fagpersonell i tillegg til å utvide noen av de stillingene som allerede har vært ansatt ved Snakkompsyken.no. På denne måten har vi klart å ivareta den fagligheten som er nødvendig i møte med de som tar kontakt.

Prosjektleder/forsker

Anette Gausdal

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Utvidet kapasitet på chat
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020