Varm og ernæringsrik mat rett hjem

Sluttrapportsammendrag

Prosjektplanen ble så og si fulgt til punkt og prikke. Krohnhagen kafe og veksthus har i perioden produsert 35 porsjoner med varmmat 5 dager i uken som kommunen har kjørt ut til to av byens hospitser / husløse. Også matposer av tørr mat er pakket og distribuert gjennom samme ordning. I tillegg er det produsert fra 30 -50 matpakker daglig i perioden som er distribuert av Kirkens Bymisjon til rusavhengige i sentrum. Totalt er det i perioden produsert og pakket: 2739 middagsporsjoner, 782 matposer og 2922 matpakker. Tilbakemeldinger fra kommunen er at dette har vært et kjærkomment tilbud i perioden, og kommunen videreførte ordningen med at Kirkens Bymisjon har produsert og distribuert middagsporsjoner etter prosjektsperioden slutt og frem til d.d.


Søknadssammendrag

Som følge av covid-19 viruset ble de fleste lavterskeltilbudene for personer med rusavhengighet og psykiske lidelser i Bergen stengt ned, inkludert Kirkens Bymisjons møteplasser for rusavhengige. Dette som et ledd i å hindre smittespredning. Nedstengingen av Møtestedet fra 13.03.20 medførte vårt mattilbud til rusavhengige opphørte momentant, noe som rammet daglig ca.140 gjester av stedet.

Kirkens Bymisjon besluttet da å etablere Oppsøkende team som jobbet ut fra gateplan med å dele ut matpakker og drikke, samt brukerutstyr til rusavhengige i Bergen

I nært samarbeid med Bergen kommune ble det videre besluttet, at man ønsker å distribuere varme og ernæringsrike måltider (porsjonspakker) og matposer til personer som bor på hospits eller i egen leilighet.

Målsettingen med prosjektet var å fortsatt tilby god og ernæringsrik mat overfor en sårbar gruppe mennesker, samt unngå samlinger av rusavhengige i forbindelse med matservering. Tiltaket hadde til formål å forbygge at rusavhengige trakk ut i gaten og samles i grupper. Tiltaket hadde i så måte også et smitteforebyggende formål.

Kirkens Bymisjon etablerte videre et samarbeid med Bergen kommune om produksjon og hjemkjøring av varme måltider. Bymisjonen har et industrikjøkken og profesjonelle kokker som lager maten på Kronhagen kafe og veksthus, dvs middagsretter pakket i porsjonspakninger. Kommunen henter porsjonspakninger i varmekasser hver virkedag og kjører maten ut til beboere på hospitsene i byen. Vi starter med å tilby dette for rusavhengige som ikke har tilgang på eget kjøkken. Kommunen ønsket å utvide tilbudet til rusavhengige personer med egen bolig som havner karantene/ isolat som følge av covid-19.

Prosjektet er godt i gang. Vi planlegger å holde det gående ut juni. Per 17.04. var det produsert 815 varme middager, 173 matposer og 1472 matpakker. All mat og råvarer er hentet ut fra Matsentralen i Bergen.

Vi forventer å levere ut 2000 varme middager, 400 matposer og 3000 matpakker.

Prosjektleder

Bård Aulin

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Varm og ernæringsrik mat rett hjem
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020