Veien videre etter kreftbehandling

Søknadssammendrag

Hvert år får over 32.000 mennesker i Norge kreft. Moderne kreftbehandling redder heldigvis livet til mange og 3 av 4 med kreftdiagnose overlever (Kreftregisteret, 2020). Seneffekter etter kreftbehandling er derimot et økende problem. Stadig flere diagnostiseres med kreft, og derav er det også flere som lever med konsekvensene av sykdom og behandling. Den tøffe behandlingen medfører at for mange blir ikke livet som før de fikk kreft.

Noen typiske seneffekter kan være fatigue/utmattelse, kognitiv svikt (dårlig hukommelse, liten konsentrasjonsevne), reduserte kroppsfunksjoner, angst, depresjon og redusert fertilitet (Helsedirektoratet, 2020). De fleste er forberedt på bivirkninger i forbindelse med behandlingen, men få forventer å få plager de må leve med når de er blitt kreftfrie.

Koronaepidemien og isolasjon forsterker behovet for fokus på seneffekter etter kreftbehandling. Dette fordi det i perioden har vært reduserte tilbud knyttet til oppfølging av bivirkninger og seneffekter, samt kreftrehabilitering, møteplasser og aktiviteter. Dette bidrar til å forsterke usikkerhet, stress og opplevelsen av isolasjon og distansering, noe som bidrar til å redusere livskvaliteten hos målgruppen.

Kreftomsorg Rogaland ser nå behovet for å møte brukere med seneffekter med et nytt faglig tilbud, og vil derfor utvikle et gruppetilbud for kvinner som lever med seneffekter etter kreftbehandling.

Prosjektleder

Solveig Fridheim Torp

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Veien videre etter kreftbehandling
Organisasjon
Kreftomsorg Rogaland
Beløp Bevilget
Kr 408.480
Startdato
18.08.2020