Velferdsteknologi mot isolasjon og inaktivitet i Oslo og Risør


Søknadssammendrag

Mange eldre i omsorgsboliger samt hjemmeboende er fysisk ikke lenger i stand til å mosjonere på sykkel. Mange har også kognitiv svikt som gjør det utfordrende å ta seg ut blant mennesker. Aktiviteter som tidligere både var helsefremmende, hyggelig og med næropplevelser, er blitt mer en utfordring enn en glede. Resultatet av dette er ofte et inaktivt liv hjemme i to- eller ensomhet. Smittevernhensyn forbundet med koronapandemien har ført til at mulighetene for denne gruppen til å komme seg ut i aktivitet nå er svært få, og har ført til et enda mer inaktivt og ensomt liv for mange.

Prosjektet vil lette på dette. Gjennom bruk av velferdsteknologi har vi mål om å få sårbare eldre ut av hjemmet og inn i aktivitet. Dette vil føre til økt fysisk og psykisk helse, samt mestringsfølelse, og vil dermed øke livskvaliteten for gruppen.

Vi ønsker å kjøpe inn tre komplette sett med sykkelpakker fra Motitech. Motitech leverer utstyr hvor du på en «ergometersykkel» samt film på storskjerm sykler rundt i det området du bor, har vokst opp, hatt dine sommeropplevelser eller annet. På den måten holder du deg i form og du får gjenoppfriske hukommelsen på en konstruktiv og god måte.

To av syklene vil bli plassert ut ved omsorgssentre/ seniorsentre i Oslo, mens den tredje sykkelen vil bli plassert ut i Risør i et eget teknologihus sentralt i sentrum. Målgruppen er ensomme eldre som i utgangspunktet har problemer med å holde seg i form, og å være ute blant mennesker, og som dermed har fått situasjonen sin forverret på grunn av situasjonen rundt koronaepidemien.

Syklene er allerede bestilt, og antas å være ferdig installert innen 1. april 2021.

Prosjektleder

Lars Nestaas

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Velferdsteknologi mot isolasjon og inaktivitet i Oslo og Risør
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
27.11.2020