Webinarbasert mestringskurs for unge lymfekreftoverlevere

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Bakgrunnen for dette prosjektet er opplevelsen vi har av at unge lymfekreftoverlevere føler et stort press til å returnere til sitt "normale" liv så fort så mulig. Dette skyldes i stor grad at unge i dag har mange forpliktelser i form av studier, nyoppstartet karriere, nyoppstartet familieliv og mer, og føler et press til å bidra på samme måte som før kreftsykdommen rammet. I sitt iver på å komme tilbake overser de viktigheten av sin egen rehabilitering, og vi erfarer at mange "går på en smell". Vi vil legge til rette for at de kan gjennomføre rehabiliteringskurs når det passer for dem.

Målsetting

Målet er å bedre ruste unge lymfekreftpasienter til hva som venter etter behandlingen, samt å styrke deres involvering i egen rehabilitering. Dette vil igjen ha positiv effekt på deres egne helse, familieliv og arbeidsliv. Vi håper at dette kurset vil bidra til at flere kommer seg tilbake i arbeid.

Målgruppe

Målgruppen er unge voksne i alderen 18-45 år som tidligere er behandlet for lymfekreft.

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

Første aktivitet er rekruttering av foredragsholdere til hvert webinarmodul. Dette etterfølges av innspilling av webinarene. De 8 modulene vil ta for seg følgende tema: – Modul 1: Mestringsstrategier – Modul 2: Fatigue – Modul 3: Andre seneffekter – Modul 4: Kosthold – Modul 5: Kommunikasjon med pårørende – Modul 6: Sex og samliv – Modul 7: Fysisk aktivitet, hvordan komme i gang igjen – Modul 8: Veien tilbake til arbeidslivet Vi vil bruke de fremste ekspertene innenfor hver av feltene, flere av disse er fagfolk som vi har etablert samarbeid med i dag. Samtidig vil vi igangsette markedsføring av kurset og rekruttering av deltakerne. Deltakerne vil få tilgang til ett kapittel/ modul ca. hver 4-5 uke, med tilsammen 8 moduler. Disse modulene vil vare rundt 30 minutter. Mot slutten av hver periode vil foreleseren gjøre seg tilgjengelig til en 45 minutters spørsmål og svar sesjon. Tidspunktet for dette vil selvfølgelig ikke passe for alle, men vi sikter etter en deltakelse på 70%. Den siste aktiviteten vil være en til fysisk samling, der deltakerne som har fullført alle modulene kommer sammen for å reflektere over hva de har tatt med seg på veien, dele erfaringer og utveksle mestringsstrategier.

Fremdriftsplan

Jan-juni 2020: Rekruttering av forelesere og innspilling av webinarmoduler. Feb-mai 2020: Markedsføring av programmet Juni-sept 2020: Rekruttering av deltakere Okt 20-aug 21: Deltakerne gjennomfører de 8 modulene Sept/okt 2021: Fysisk samling Nov-des 2021: Evaluering og sluttrapport

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport rehabwebinar.pdf

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Webinarbasert mestringskurs for unge lymfekreftoverlevere
Organisasjon
Lymfekreftforeningen
Beløp Bevilget
2020: kr 180 000, 2021: kr 320 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.10.2022
Status
Under gjennomføring