Helse – Sluttrapport

Alle Helse-prosjekter må levere sluttrapport etter endt prosjektperiode.

Hav og himmel

Frist

Frist for levering av sluttrapport på Helse-prosjekter er tre måneder etter sluttdato i prosjektet.

OBS! Organisasjonene har frister tidligere enn dette, så ta kontakt med din søkerorganisasjon for å få fristen.

Innhold

Når du skal skrive en sluttrapport anbefaler vi at du tar en titt på Veileder for skriving av sluttrapport Helse.

Sluttrapporten er et vedlegg (pdf) som skal lastes inn i Damnett og den skal/bør inneholde:

  • Forord
  • Sammendrag (benytt helst det samme som legges inn i skjemafeltene i Damnett)
  • Innholdsfortegnelse
  • Bakgrunn for prosjektet
  • Målsetting og målgruppe
  • Prosjektgjennomføring og metode
  • Resultater, vurdering av resultat- og effektmål
  • Oppsummering med konklusjon og videre planer
  • Hvis aktuelt, referanser/litteratur
  • Eventuelle vedlegg

Se i veilederen for utdyping av de ulike punktene

Beskrivelse av hvordan sluttrapporteringen gjennomføres i Damnett finner du i Brukerveiledningen for Helse.

Kreditering

Kreditering av Stiftelsen Dams finansiering gjelder for alle prosjekter. Les mer om kreditering og logo her.

Evaluering

Ved sluttrapportering skal prosjektleder gjennomføre en enkel egenevaluering. Den består av 13 spørsmål med ulike svarkategorier.

Evalueringen benyttes i Stiftelsen Dams arbeid med kvalitetssikring av søknadsprosessen og oppfølgingen av prosjektene.