Holdningskampanje russefeiring

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Evalueringen av russeprosjektet viser at russefeiring i Norge er et problem som rammer mange. Ungdommen selv, andre elever på skolen, foreldre, søsken, undervisningspersonell, veifarende og befolkningen generelt.

 

Samarbeidet startet med Vegdirektoratet, Politidirektoratet, Operative polititjenestemenn, Utdanningsforbundet, Politiet, Trygg Trafikk og Hold Norge rent. Straks vi hadde fått nok kunnskap fra nevnte aktører startet vi samarbeidet med russen. Russen var meget samarbeidsvillig og ønsket sterkt å forandre på feiringen i den formen den ble gjennomført. Underveis i prosjektet oppdaget vi at det var helt nødvendig å få til et samarbeid med Kunnskapsministeren hvis feiringen skal snus. Kunnskapsdepartementet var i de første årene helt avisende og mente at russefeiring er privat og har ikke noe med skolen å gjøre.

 

Etter hvert utviklet prosjektet seg slik at Forbundet Mot Rusgift var prosjektleder for samarbeide organisasjonene mellom, og som foreslo aktiviteter på tvers og sørget for at aktivitetene ble gjennomført.

 

For to år siden kontaktet Norsk lektorlag oss for å fremme sine synspunkter. De var meget fortvilet over hvordan russefeiring ødela for elevenes fremtid. Altfor mange av russen snubler på målstreken med flere ukers fyll og fest før avsluttende eksamen. Siste året kom også Oslo Legevakt på banen. Direktøren på Legevakten hadde i forkant sendt et brev til Kunnskapsministeren hvor han konstaterte at russefeiringen var blitt et stort helseproblem. Han fremholdt at feiringen måtte flytte til etter eksamen slik at den ikke gikk inn i skoletiden. Han ble ikke hørt. FMR, Norsk lektorlag og Oslo Legevakt gikk derfor sammen om å påvirke Kunnskapsministeren.

 

I januar 2009 ble vi for første gang invitert til møte med statssekretæren og ble bedt om å komme med forslag til aktiviteter som kunne avhjelpe problemene. FMR, Norsk lektorlag og Oslo legevakt sendte inn samlet forslag til Kunnskapsministeren.


 

Prosjektleder/forsker

Turid Bråthen

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Holdningskampanje russefeiring
Organisasjon
Forbundet Mot Rusgift
Org.ledd
Kommunikasjonsbyrået Lynx Porter Novelli AS
Beløp Bevilget
2005: kr 280 000, 2006: kr 280 000, 2007: kr 280 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
30.06.2008
Status
Avsluttet