Kontaktperson

Knut T. Reinås

Forbundet Mot Rusgift er en rusgiftpolitisk organisasjon som retter sin virksomhet inn mot studenter og fagfolk ved universiteter og høgskoler.

Forbundet Mot Rusgift har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2001.

I 2024 HAR FMR FÅTT STØTTE TIL0PROSJEKTER
DET UTGJØR0KRONER
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har FORBUNDET MOT RUSGIFT fått støtte til11PROSJEKTER
totalt har FORBUNDET MOT RUSGIFT fått4.613.549kroner i støtte fra stIftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk støtte gjennom Forbundet Mot Rusgift: