Lungebetennelse, hva nå?

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Lungebetennelse (pneumoni) er en alminnelig sykdom

Bakgrunn: Lungebetennelse (pneumoni) er en alminnelig sykdom. Barn, eldre og personer med dårlig immunforsvar samt hjerte- og lungesyke kan rammes meget hardt, og sykdommen har da en ikke ubetydelig dødelighet.

 

Bakterien eller viruset som gir lungebetennelsen ligger innkapslet i selve lungen og er således vanskelig tilgjengelig for rutinediagnostikk. Med dagens metoder klarer man kun å finne ansvarlig bakterie eller virus i langt under 50 % av tilfellene. Av den grunn behandles lungebetennelser i dag empirisk, noe som gjør at vi ofte bruker mere bredspektret antibiotika enn det vi sannsynligvis trenger. Dette vil føre til økt antibiotikaresistens blant våre vanligste bakterier, og kan føre til manglende effekt av rutinemessig antibiotisk behandling av pasienten.

 

Prosjektets målsetting: Undersøke hvilke mikroorganismer som forårsaker lungebetennelser og som krever sykehusinnleggelse ved Sørlandet Sykehus Arendal. Pilotprosjekt for å se på ny metodes egnethet, gjennomførbarhet og bivirkninger.

 

Metode: Alle tilgjengelige rutineundersøkelser ved etiologisk diagnostikk av lungebetennelse er benyttet i tillegg til finnålsaspirasjon direkte fra lungebetennelsen hos 20 pasienter. Pasientene som inkluderes har full samtykkekompetanse og en lungebetennelse som er påvist på røntgenbilder.

 

Ved finnålsaspirasjon stikker man en ultratynn nål (diameter 0,46-0,64 mm) inn i selve lungebetennelsen under røntgengjennomlysning og suger ut litt betennelsesvæske. Denne væsken gjennomgår mikrobiologiske undersøkelser for å finne det aktuelle virus eller den aktuelle bakterie. I de få studiene som er gjennomført i Europa har man funnet ansvarlig mikroorganisme i over 80 % av tilfellene ved å bruke denne metoden, sammenlignet med langt under 50 % ved dagens rutineundersøkelser. 

 

Resultater: Finnålsaspirasjon er en egnet metode til å undersøke hvilke virus eller bakterier som gir lungebetennelser. Metoden tolereres godt, er gjennomførbar, og har ikke gitt bivirkninger som trenger behandling.

 

Erfaringer og metoden som er utviklet i dette pilotprosjektet vil bli brukt videre i ”Lungebetennelse, veien videre” (2006/2/0070), et 3-årig dr.gradsprosjekt som startet opp i 2007. Prosjektet har også fått tildelt midler fra Sørlandet Sykehus egne forskningsmidler.

 

Pilotprosjektet ble sluttført i 2007.

 

Publikasjon:

Hernes SS, Hagen E, Tofteland S, Finsen NT, Christensen A, Giske CG, Spindler C, Bakke PS & Bjorvatn B ”Transthoracic fine-needle aspiration in aetiological diagnosis of community-aquired pneumonia.” Clinical Microbiology and Infection, under trykking 2009.

Prosjektleder/forsker

Susanne Sørensen Hernes

Hovedveileder

Bjarne Bjorvatn

Detaljer
Program
Forskning (2005)
Prosjektnavn
Lungebetennelse, hva nå?
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Sørlandet sykehus
Beløp Bevilget
2006: kr 162 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet