Støyplage og lydkvalitet i bolig.

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er et økonomisk press for å gjøre boliger mindre, og redusere lydkvalitetskrav. Hørselshemmede rammes spesielt da støy gjør det vanskelig å skjønne hva folk sier, forstyrrer mediebruk mm. Nå da mange er avhengig av hjemmekontor, har lydkvaliteten i bolig blitt enda viktigere. Både med hensyn til krav hørselshemmede har for å kunne arbeide effektivt på hjemmekontoret, samt at dette kan ha ført til at flere hørselshemmede har bekymret seg for at de forstyrrer naboer. HLF ønsker mer informasjon om betydning av lydkvalitet i bolig, og hvordan bedre forholdene for hørselshemmede.

Målsetting

Gjøre HLF bedre egnet til å bidra til å kunne stille krav til lokale og nasjonale myndigheter (inkl Standard Norge) når det gjelder hørselshemmedes behov til lydkvalitet i bolig. Utvikle veileder som gir hørselshemmede råd til hvordan de kan bedre lydkvaliteten i egen bolig.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er hørselshemmede. Hovedsakelig de over 18 år, som har mulighet til å påvirke lydkvalitet i bolig.

Antall personer i målgruppen

63000

Beskrivelse av gjennomføring

Aktivitet 1: Kartlegging av bokvalitetens betydning for hørselshemmede. Foreta en internasjonal litteraturstudie knyttet til sammenhengen mellom lydkvalitet i bolig og hørselshemmedes livskvalitet. Aktivitet 2: Kartlegge bokvalitet og lydkvalitet i Norske boliger. Aktivitet 3: Kartlegge hørselshemmede i Norges utfordringer knyttet til lydkvalitet i egen bolig, og hva som er gjort for å bedre forholdene. Del 3.1: Spørreundersøkelse blant hørselshemmede i Norge. Del 3.2: Intervjuer av hørselshemmede som har utført utbedringer av lydkvaliteten av egen bolig. Aktivitet 4: Workshop for å diskutere resultatene fra aktivitet 1-3, samt diskutere mulige råd som kan gis til hørselshemmede knyttet til utbedringer av egen bolig. Aktivitet 5: Rapportering og formidling. Det vil utarbeides en skriftlig rapport basert på prosjektets resultater. Det vil også utvikles formidlings materiale, rettet mot offentlige/lokale myndigheter og hørselshemmede. Aktivitet 6: Utarbeide Veileder for hvordan lydkvalitet i hørselshemmedes bolig kan utbedres.

Fremdriftsplan

Den internasjonale kartleggingen (aktivitet 1) blir utført 3/4 kv. 2021. Analyser av lydkvaliteten og plager (aktivitet 2) vil bli utført 4 kv. 2021- 1 kv. 2022. Spørreundersøkelsen og intervjuet vil bli utført 2 kv. i 2022. Analysering av spørreundersøkelsen blir utført 2-3 kv. 2022. Workshopen avholdes 4 kv. 2022. Avrapportering og formidling av resultater fra prosjektet skjer 1 kv. 2023. Veilederen blir klar sommeren 2023.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

1969-2023_elektronisk.pdf

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Støyplage og lydkvalitet i bolig.
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Senter for samferdselsforskning (TØI) og Folkehelseinstituttet (FHI)
Beløp Bevilget
2021: kr 650 000, 2022: kr 750 000
Startdato
16.08.2021
Sluttdato
30.06.2023
Status
Avsluttet