Kontaktperson

Steinar Birkeland

Hørselshemmedes Landsforbund er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser. Organisasjonens overordnede mål er å gjøre hverdagen enklere for alle landets hørselshemmede, og forebygge hørselstap og hørselsskader i befolkningen.

Hørselshemmedes Landsforbund har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1998.

I 2024 har HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND fått støtte til12PROSJEKTer
det utgjør12.718.080kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND fått støtte til331prosjekter
totalt har HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND fått183.300.366kroner i støtte fra stiftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk midler gjennom Hørselshemmedes Landsforbund:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter