Kontaktperson

Steinar Birkeland

HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser. Organisasjonens overordnede mål er å gjøre hverdagen enklere for alle landets hørselshemmede, og forebygge hørselstap og hørselsskader i befolkningen.

HLF har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1998.

I 2023 har HLF HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND fått støtte til13PROSJEKTER
det utgjør9.085.000kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har HLF HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND fått støtte til311prosjekter
totalt har HLF HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND fått165.793.286kroner i støtte fra stiftelsen dam

Søk midler gjennom HLF:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter