Prosjekter

Traumebehandling i Statens Barnehus

Rådet for psykisk helse

Hverdagsglede for alle

Rådet for psykisk helse

Bedre hjertehelse for IJD pasienter

Norsk Revmatikerforbund

Samtykkekompetanse i psykisk helsevern

Rådet for psykisk helse

LederPuls

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Digitalt journalinnsyn

Rådet for psykisk helse

RoboCare – Implementering av en smartrobot i sykehjem

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Helseeffekter av trening og ernæring hos rullestolbrukere

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Husråd – CRPD i praksis

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Helsekonsekvenser av mikroaggresjon

Unge funksjonshemmede

Ut på tur med lite syn

Norges Blindeforbund