Prosjekter

Hypnose i kognitiv rehabilitering

Norsk Forening For Slagrammede

Samtykkekompetanse i psykisk helsevern

Rådet for psykisk helse

Å få demensdiagnosen – et vendepunkt?

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Traumebehandling i Statens Barnehus

Rådet for psykisk helse

Sosiale medier, selvfølelse og vennskap

Rådet for psykisk helse

Kommunal kreftrehabilitering

Gynkreftforeningen

Cognito: Kognisjon og traumatisk stress

Rådet for psykisk helse

Vitamin D, oral helse og demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Steroidhormon som prediktor

Brystkreftforeningen

Depresjon som risikofaktor for demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Å leve med DSD: Livsløp og sårbare faser

Turner Syndromforeningen Norge

Manuellterapi for akutte nakkesmerter

Ryggforeningen i Norge

Recovery ved psykoselidelse

Rådet for psykisk helse

Kniv, kultur og kjønnsorganer

Norske Kvinners Sanitetsforening

Brukermedvirkning i helsetjenesten

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Pasientdeltakelse i helsehus

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Hverdagsglede

Rådet for psykisk helse