Tema: Registrert rapport

Her kan du lese mer om Stiftelsen Dams satsning på registert rapport.

Lisa Nome

Rådgiver programdrift

906 68 656
lisa.nome@dam.no

Jan-Ole Hesselberg

Programsjef

900 71 673
joh@dam.no

Registrert rapport (fra engelsk «registered reports») er en måte å publisere forskningsresultater på.

Med denne metoden flyttes vurdering av studien i tidsskriftenes til før prosjektet starter.

Det innebærer at forskerne sender inn en prosjektbeskrivelse der de redegjør grundig for bakgrunnen for studien, hypotesene de har og hvordan de skal teste dem. Dersom tidsskriftet vurderer studien som tilstrekkelig god, vil forskerne få en garanti for at resultatene av studien vil bli publisert, forutsatt at forskerne følger planen eller har gode grunner for å avvike fra den. 

For forskningsutlysningene i 2024 og 2025 kan søkere til Stiftelsen Dams program Forskning velge «registrert rapport» som publiseringsform. På denne siden kan du lese mer om registrert rapport, og Stiftelsen Dams pilotprosjekt med denne publiseringsformen.

Skal du søke midler gjennom Forskning 2024? Da kan du lese mer om den praktiske gjennomføringen av registrert rapport hos Stiftelsen Dam her.

Aktuelt

Se webinar: Registert rapport – slik gjør du det:

Forskningsseminar 2023: Registert rapport – en kur mot dårlig forskning:

Se webinar om «registrert rapport»:

Se arrangement om registrert rapport på Arendalsuka 2023: