Vil du vurdere søknader for Stiftelsen Dam?

Stiftelsen søker etter kompetente fagpersoner til søknadsvurdering.

DAM Redaksjonen • 1 mar. 2019
Stiftelsen Dam benytter eksterne fagutvalg for å vurdere de mange tusen søknadene som kommer inn hvert år. Nylig vedtok styret at stiftelsen skal være enda mer proaktiv for å rekruttere eksterne fagutvalgsmedlemmer, og nå kan du registrere deg som potensiell kandidat til fagutvalgene for ordningene Helse, Forskning og Utvikling. – Vi er alltid på utkikk etter nye engasjerte og kvalifiserte medlemmer, og håper at vi, ved å gå åpent ut som dette, kan øke tilfanget av kompetente fagpersoner som vurderer søknadene, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.
Generalsekretær Hans Christian Lillehagen

Høy faglighet

Ved å benytte eksterne fagutvalg sikres både en god faglig og uavhengig vurdering av søknadene. Dette er et av de viktigste målene stiftelsen styrer etter. – De som søker penger fra oss skal være trygge på at søknaden får en etterrettelig og høy faglig vurdering. Fagutvalgsmedlemmene får god opplæring i stiftelsens retningslinjer, og det er alltid flere fagutvalgsmedlemmer som vurderer hver søknad, sier Lillehagen. Dersom du er interessert i å sitte i et eller flere av fagutvalgene kan du fylle ut et registreringsskjema, som du finner her. Det er også mulig for organisasjoner eller andre å foreslå kandidater. På denne siden kan du lese mer om hvilke krav stiftelsen har til kandidater i de ulike utvalgene. Helsefaglig og/eller frivillighetskompetanse er helt klart en fordel.

Gode erfaringer med fagutvalgene

Sekretariatet vil gå gjennom alle aktuelle kandidater, for så å sette sammen fagutvalg bestående av personer med ulik kompetanse og erfaringsbakgrunn. Deretter skal styret i stiftelsen formelt oppnevne fagutvalgene. Det første utvalget som skal oppnevnes er for pilotordningen Utvikling. Dette vil skje i løpet av første halvår i 2019. De to øvrige fagutvalgene skal oppnevnes i løpet av 2020. Hvert utvalgsmedlem oppnevnes for to eller fire år, og vil få opplæring i både retningslinjer og søknadsvurdering. – Vi har svært gode erfaringer med fagutvalgene som har behandlet søknader for oss, og tror også utvalgsmedlemmene opplever dette som meningsfyllt. Nå har vi god tro på at vi vil øke tilfanget av kvalifiserte utvalgsmedlemmer ved å åpne rekrutteringsordningen ytterligere, sier Lillehagen. Her kan du lese mer om stiftelsens ordninger: Helse Forskning Utvikling Ekspress