Finn søkerorganisasjon

Organisasjon Kontaktperson Kontakt
FH-Norge Margaretha Hamrin Kontakt
Fontenehus Norge Anne Hellum Kontakt
For Fangers Pårørende (FFP) Hanne Hamsund Kontakt
Forbundet Mot Rusgift Knut T. Reinås Kontakt
Forbundet Tenner og Helse Toril Sonja Gravdal Kontakt
Forening for autoimmune leversykdommer Line Hole Kontakt
Foreningen for barnepalliasjon – FFB Natasha Kjærstad Pedersen Kontakt
Foreningen for blødere i Norge Elin Maria Wall Kontakt
Foreningen for hjertesyke barn Pia Merete Bråss Kontakt
Foreningen for human narkotikapolitikk Tonje Jevari Kontakt
Foreningen for Kroniske Smertepasienter Jorunn Arnesen Kontakt
Foreningen for Muskelsyke Tollef Ladehaug Kontakt
FORENINGEN ICDP NORGE Heidi Westborg Steel Kontakt
Foreningen Rastløse Bein Elin Maria Wall Kontakt
Foreningen Ridderrennet Anne-Kristin Wadahl Kontakt
Foreningen Tryggere Ruspolitikk Jørn Kløvfjell Mjelva Kontakt
Foreningen Velo Cardio Facialt Syndrom (VCFS) Jan Ove Bakkom Kontakt
Foreningen Vi som har et barn for lite Anne Giertsen Kontakt
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Lin Katrine Hauglund Kontakt
Friluftsrådenes Landsforbund Lisa Sophie Lundh Kontakt
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Hanne Erdal Witsø Kontakt
Gynkreftforeningen Eddy Grønset Kontakt
Harry Benjamin ressurssenter Harald Sundby Kontakt
Hest og Helse Anette Isaksen Kontakt
HivNorge Caroline Pisani Kontakt
Hjelpekilden Hilde Langvann Kontakt
Hjernerådet Peggy Ranheim Kontakt
Hjernesvulstforeningen Rolf Johan Ledal Kontakt
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Steinar Birkeland Kontakt
Hodepine Norge Stian Grimstad Hermansen Kontakt
Hospiceforum Norge Henriette Marie Høyskel Kontakt
Hvite Ørn Norge Janicke Mathisen Kontakt