Finn søkerorganisasjon

Organisasjon Kontaktperson Kontakt
Hvite Ørn Norge Janicke Frostad-Mathisen Kontakt
Hypofyse- og binyreforeningen Laila Ertnes Kontakt
HypoPARA Norge Perny-Ann Nilsen Kontakt
Hørselshemmede barns organisasjon Hilde Beate Holtsmark Kontakt
Hørselshemmedes Landsforbund Steinar Birkeland Kontakt
INFO123 Hølje Haugsjå Kontakt
Inter African Committee in Norway Neneh Bojang Kontakt
International Association for the Karlstad model Norge Britt Hege Wærnes Kontakt
IOGT i Norge Jan Tore Evensen Kontakt
ISAAC Norge Odd Helge Winje Kontakt
Ivareta – Pårørende berørt av rus Anongnat Nak-in Amundsen Kontakt
Junior- og barneorganisasjonen Juba Eli Katarina Kjønsberg Kontakt
Juvente Camilla Pedelino Ek Kontakt
Kirkens SOS Norge Lasse Heimdal Kontakt
Kiwanis Morten Nygaard Kontakt
Klinefelterforeningen i Norge Solveig Irene Larsen Kontakt
Knappen Foreningen Pia Susanne Wall Kontakt
Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett Marianne Røhme Kontakt
Kreftforeningen Arve Lauvnes Kontakt
Kreftomsorg Rogaland Inger Marie Farbrot Kontakt
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte Øyvind Woie Kontakt
Kristent Interkulturelt Arbeid Thomas Jørgensen Kontakt
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde Karin Andvig Kontakt
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende Jan Svein Hammer Kontakt
Landsforeningen for Huntington sykdom Livar Hølland Kontakt
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Marit Lundberg Kontakt
Landsforeningen for Prader-Willis syndrom Ina Slapard Aarhus Kontakt
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Imen Hasnaoui Kontakt
Landsforeningen for vestibulære sykdommer (LFVS) Sidsel Fiskaa Hagen Kontakt
Landsforeningen mot seksuelle overgrep Line Kolstad Rødseth Kontakt
Landsforeningen uventet barnedød Vilde von Krogh Kontakt
Leppe- / ganespalte foreningen Gabriella Jurisic Ottesen Kontakt