– Dette har bidratt til bedre helse og økt livskvalitet gjennom pandemien

350 prosjekter har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet. Men nå er det slutt.

DAM Redaksjonen • 15 okt. 2021
165 millioner kroner er delt ut til 350 prosjekter gjennom Stimuleringsprogrammet. Det har gitt mange mennesker bedre liv gjennom en krevende tid med pandemi og strenge smitteverntiltak.

Da pandemien rammet landet i mars 2020 ble det raskt klart at behovene var enorme i helsefrivilligheten. Inntrykket ble forsterket gjennom Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien, der 20 millioner kroner ble fordelt på rekordtid.

Etter en samlet innsats fra organisasjonene og stiftelsen fikk man gehør fra regjeringen like før sommeren i fjor, og med det ble Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten opprettet.

Organisasjonene har hatt store behov

Programmet ble driftet av Stiftelsen Dam på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. I første omgang ble 75 millioner kroner kanalisert gjennom programmet. Programmet fikk nye 75 millioner i statsbudsjettet for 2021, og deretter ytterligere 15 millioner kroner i revidert budsjett sommeren 2021.

Stimulerings-programmet

  • Et samarbeid mellom Helse- og omsorgdepartementet og Stiftelsen Dam.
  • Målet med programmet er å redusere de negative effektene av smitteverntiltakene ved å støtte helsefrivillighetens prosjekter.
  • Totalt er det fordelt 165 millioner kroner til 350 prosjekter.
  • Siste tildeling i programmet skjer 15. oktober 2021 når 32 prosjekter får støtte.

Fredag 15. oktober fordeles de siste midlene gjennom programmet når 32 prosjekter får innvilget sine søknader.

– Organisasjonene har fortsatt å imponere meg gjennom pandemien. Mange har stått i et vedvarende og stort press, og da i tillegg drive med søknadskriving må ha vært krevende. Kreativiteten og den ekstraordinære innsatsen helsefrivilligheten har vist hele denne perioden har vært formidabel, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

– Veldig stolt

Helseorganisasjonene har jobbet for mange av de mest sårbare gruppene under pandemien. Både de som er i risikogruppene for å utvikle alvorlig sykdom av Covid-19, men også mange grupper som har blitt særlig hardt rammet av smitteverntiltakene.

Hans Christian Lillehagen

– Allerede 12. mars 2020 var det klart for oss i stiftelsen at vi måtte bidra. Vår viktigste jobb er å sørge for økonomiske rammer til organisasjonene, slik at de kan gjøre det viktige arbeidet de har gjort med å hindre ensomhet og isolasjon, bidra til aktivitet og livsnødvendig informasjonsarbeid rettet mot utsatte grupper. At vi sammen har lykkes med dette arbeidet gjør meg veldig stolt, sier Lillehagen.

Fortsatt behov for penger

Når Stimuleringsprogrammet nå avsluttes, er det likevel med en liten bismak.

– Pandemien er ikke over og vi vet at behovene fortsatt er store ute i organisasjonene. Mange mennesker har levd isolert og med store utfordringer gjennom lang tid. Frivillighetens tilbud er kanskje deres viktigste vei tilbake til livet. Men det er ikke gratis, og vi tror det vil bli en svært utfordrende tid for mange organisasjoner framover uten en økonomisk styrking, sier Lillehagen.

Her kan du se alle prosjekter Stiftelsen Dam har støttet gjennom pandemien: