Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir gjort. Du finner tildelingsdato i kolonnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Tildelningsdato
Norsk Friluftsliv Tilgang til robåter og små seilbåter under pandemien – videreføring Vegard Arnhoff Kr 689.000 14.10.2021
Redd Barna Helt ærlig – ungdom og lokalpolitikere møtes og skaper politikk Ingvill Lindtner Storesund Kr 700.000 14.10.2021
Kirkens Bymisjon Aktiv fritid Frank Svendsen Kr 700.000 14.10.2021
Norges Handikapforbund Videreføring av online bekkenyoga Sol-Hege Nathalie Kotte Kr 161.500 14.10.2021
Norske Kvinners Sanitetsforening Fortsatt i trygge hender Ingeborg Berg-Olstad Kr 700.000 14.10.2021
Norske Kvinners Sanitetsforening Post-pandemi: Kompetente frivillige innen helse og integrering Anniken Schwamborn Kr 690.000 14.10.2021
Psoriasis- og eksemforbundet Når vi blir syke Trine Knudtzon Kr 335.000 14.10.2021
Kristen Interkulturelt Arbeid Videreføring, inkluderende ferieaktiviteter Kristiansand Anne Marit Stalleland Kr 409.500 14.10.2021
Kirkens Bymisjon En renere jobb Sara Vingelsgaard Kr 280.881 14.10.2021
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning Sparx Klara Øverland Kr 500.000 14.10.2021
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Digitale møter i koronaens tid og etter Riitta Anneli Hellman Kr 685.000 14.10.2021
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Reåpning av tilbud om fotballtrening/møteplass Pelle Neraasen Kr 391.000 14.10.2021
Norske Kvinners Sanitetsforening Utvidelse. Noe å glede seg til! Fritidsaktiviteter for barn og unge Cathrine Salvesen Kr 700.000 14.10.2021
Norges Døveforbund Digital møteplass på Tik Tok for døve og hørselshemmede barn og unge Ivar Steen-Johnsen Kr 700.000 14.10.2021
Hest og Helse Møteplass for ungdom og unge voksne med utfordringer Marita Kind Myreng Kr 100.000 14.10.2021
Norge idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Tilrettelagt ridning, voltige og utvidelse av dagrideleir i små kohorter Tone Grinde Seeberg Kr 500.000 14.10.2021
Mental Helse Grab Meeting Point Erling Solvang Kr 700.000 14.10.2021
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Hjertekampen 2 – digital inspirasjon til lavterskelaktivitet og bedre helse Helen Skjennum Kr 700.000 14.10.2021
Autismeforeningen i Norge Tiktok konkurranse Elin Maria Lilloe-Wall Kr 240.000 14.10.2021
Foreningen for hjertesyke barn Digital informasjonsformidling i korona-tid Hanni Winsvold Petersen Kr 250.295 14.10.2021
Den Norske Turistforening Fjellturer for synshemmede Silje Hoel Fossen Kr 155.500 14.10.2021
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Vivil-Lekene 2021 David Støre Kr 400.000 14.10.2021
Kristent Interkulturelt Arbeid Bidrag til trygg og god helse for minoritetskvinner Else Storaas Vatne Kr 450.000 14.10.2021
Norges Døveforbund Vaksineinformasjon for døve innvandrere Finn Arild Thordarson Kr 300.000 14.10.2021
Foreningen for human narkotikapolitikk Nøkkelkort; informasjon og veiledning i digitale løsninger på rusfeltet Tonje Jevari Kr 300.000 14.10.2021
Norsk Lymfødem og Lipødem Forbund Digitale rundebordskonferanser/webinarer Niels Høegh Kr 200.000 14.10.2021
Redd Barna Vi tar frivilligheten tilbake! Kristin Wee Sævig Kr 700.000 14.10.2021
Norges Røde Kors Hodebra under åpen himmel – dugnad for psykisk helse Lisbeth Lein Kr 700.000 14.10.2021
Norges Handikapforbund Opp av dvalen til aktivitet Øyvind Kvernen Kr 500.000 14.10.2021
Foreningen Rastløse Bein Webinarer – tilrettelegging for digitalt likepersonsarbeid Elisabeth Ødemark Kr 105.000 14.10.2021
Fontenehus Norge Spillutvikling som struktur for arbeidsrettede sosiale prosesser Eliann Stålem Kr 350.000 14.10.2021
Kristent Interkulturelt Arbeid Videreføring, inkluderende ferieaktiviteter Stavanger Marianne Fjermestad Kr 380.500 14.10.2021