Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir gjort. Du finner tildelingsdato i kolonnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Tildelningsdato
Kirkens Bymisjon Støtte til mennesker i utenforskap og ensomhet Lars Breivik Hellerdal Kr 700.000 19.04.2021
Psoriasis- og eksemforbundet Artritt-trimmen Trine Knudtzon Kr 360.000 18.04.2021
Hospiceforum Norge Etablering av kontakttelefon for pårørende til alvorlig syke og døende Jette Foss Kr 500.000 18.04.2021
Rådet for psykisk helse Jobbkoden Kristine Wold Andersen Kr 700.000 18.04.2021
Mental Helse Koronafri natur – kom deg ut! Jørn Rosland Kr 155.000 14.04.2021
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Nettjenester for eldre med hørselshemming Lase Riiser Bøtun Kr 700.000 14.04.2021
Norsk Friluftsliv Tilgang til robåter og små seilbåter under pandemien Vegard Arnhoff Kr 687.600 14.04.2021
Nasjonalforeningen for folkehelsen Nasjonalforeningen: Live undervisning i barneskolen under Covid-19 Ivar Steen-Johnsen Kr 700.000 14.04.2021
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Digital hørselskaffe for høreapparatbrukere og nærpersoner Jorid Løkken Kr 440.000 12.04.2021
Norske Kvinners Sanitetsforening Blåmåkå Bendik Nordgaard Kr 680.000 08.04.2021
UNICEF Komiteen i Norge UNICEF Norge: Live undervisning for barneskolen under covid Ivar Steen-Johnsen Kr 700.000 08.04.2021
Norsk Fosterhjemsforening Digital veiledning av fosterhjem Hanne Fosser Kr 497.000 07.04.2021
Rådet for psykisk helse Brobygger Anette Kålås Kr 700.000 05.04.2021
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Ut på veien: Likepersonsarbeid for transplanterte i koronatider Ellisiv Stifoss-Hanssen Kr 200.000 05.04.2021
Ung Kreft Sminkekurs og videoer Martine Kvarstein Kr 191.750 05.04.2021
Redd Barna Redd Barna: Live undervisning for ungdom under covid Ivar Steen-Johnsen Kr 700.000 05.04.2021
Dysleksi Norge «Fokus» digital læringsressurs Toril Karstad Kr 682.750 05.04.2021
Norsk Revmatikerforbund På tur med kohorten Line Bulow Kristiansen Kr 365.000 05.04.2021
Norsk Revmatikerforbund Gøy med kohorten Line Bulow Kristiansen Kr 163.000 05.04.2021
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Pandemiens konsekvenser for unge funksjonshemmede og kronisk syke Marit Lundberg Kr 390.000 29.03.2021
Norges Røde Kors Øyenvitne John Harald Bondevik Kr 540.000 29.03.2021
Psoriasis- og eksemforbundet Å våge å leve post korona Maren Awici-Rasmussen Kr 161.300 29.03.2021
Norges Røde Kors HENRY redder liv! Iselin Tanum Kr 700.000 29.03.2021
Norges Røde Kors Åpen møteplass for menn med innvandrerbakgrunn Nina Strøm Christensen Kr 241.000 29.03.2021
Psoriasis- og eksemforbundet Helsefremmende skriving i koronatid Eldrid Oftestad Kr 170.500 29.03.2021
Blå Kors Norge Utvidet aktivitetstilbud til utsatt ungdom Vidar Solsvik Kr 650.000 29.03.2021
Kirkens Bymisjon Oppstart av Tannlege på hjul i koronatid Wojoud Mejalli Kr 650.000 29.03.2021
Kirkens Bymisjon Pop-up møteplasser Bjarte Leer-Helgesen Kr 340.000 29.03.2021
Mental Helse Ungdom Digimat Beate Anstensrud Kr 700.000 29.03.2021
Norges Blindeforbund Vi møtes ute Kjersti Daviknes Kr 139.600 29.03.2021
Norges Røde Kors Gjeldsarbeid og hverdagsøkonomi for straffedømte Tone Smistad Kr 700.000 29.03.2021
Norsk Revmatikerforbund Smertefri sammen – før sommeren May Catherin Ulstein Kr 610.000 26.03.2021