Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir gjort. Du finner tildelingsdato i kolonnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Tildelningsdato
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende HEL-KOST-Covid Jorunn Utne Kr 662.450 25.05.2021
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Pandemiens utvidede behov for flere Gatelag Arne Knoph Kr 700.000 25.05.2021
Dissimilis Norge Soundbeam: Nye muligheter med bevegelse og musikk Halvdan Presthus Kr 150.000 25.05.2021
Fontenehus Norge Fra isolasjon og ensomhet til fellesskap og aktivitet Hege Nordli Kr 106.242 25.05.2021
Kirkens Bymisjon Verkstedproduksjon i koronatid Eva Hanse Brobak Kr 400.000 25.05.2021
Norges Handikapforbund Ung livsmestring som digitalt likepersonsarbeid Karen Therese Sulheim Haugstvedt Kr 294.000 25.05.2021
Norsk OCD forening Psykisk helse på 90 sekunder Marie Helene Høyberg Kr 298.500 25.05.2021
Kreftforeningen AVATAREN – tegneglede for tweens med langtidssykdom (i familien) Mona Bjelland Kr 578.000 25.05.2021
Mental Helse Svippe: Teknologi for bedre folkehelse Beate Horg Kr 700.000 25.05.2021
Norges Bedriftsidrettsforbund Folkehelse og løpeglede en sosial møteplass Brynhild Askvik Kr 115.000 25.05.2021
Norges Handikapforbund Bekkenleddsmerter i pandemi, en podcastserie Sol-Hege Nathalie Kotte Kr 340.000 25.05.2021
Psoriasis- og eksemforbundet Til nye høyder med PEF Thea Kristine Lande Kr 108.950 25.05.2021
Psoriasis- og eksemforbundet Digitalt likepersonsarbeid Mari Øvergaard Kr 390.000 25.05.2021
Kirkens SOS Syng for livet! Leif Ingvald Skaug Kr 620.000 25.05.2021
Pascal Norge Sammen har vi det bra Charlotte Svidal Kr 100.000 25.05.2021
Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett Trening ved nedstenging av idretten under koronapandemien Marianne Røhme Kr 603.000 25.05.2021
Norges KFUK-KFUM Koronatilpassede aktiviteter for barnefamilier i utenforskap Johanne Lis Sandnes Kr 369.300 25.05.2021
UNICEF Komiteen i Norge ABC på 123: Styrke psykisk helse i barneskolen Ivar Steen-Johnsen Kr 700.000 25.05.2021
Rådet for psykisk helse Å sørge digitalt – etablering av digitale sorggrupper Mariell Jansen Kr 600.000 25.05.2021
Ung Kreft Digital frivillighetsgruppe Annika Fallsen Huhtala Kr 150.000 25.05.2021
Landsforeningen uventet barnedød Utvidet tilbud om terapeutisk skriving; arbeidsbok og ferdighetstrening Olga Lehmann Kr 332.640 25.05.2021
Fontenehus Norge Øve på nærvær – kreativ samskaping med unge i lokalmiljøet Eliann Stålem Kr 400.000 25.05.2021
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Mosjon og trening Gro Marit Rødevand Kr 695.000 25.05.2021
Caritas Norge Styrkende møteplass for somaliske kvinner Inas Vasty Kr 350.000 25.05.2021
Redd Barna Aktiv hverdag på krisesenter – også i koronatid Ingvild Eidshaug Kr 150.000 25.05.2021
Harry Benjamin ressurssenter Digitale tilbud for personer med kjønnsinkongruens i koronatid Tone Maria Hansen Kr 300.000 25.05.2021
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Det usynlige etter hjerneslaget. Digitalt seminar. Livar Hølland Kr 200.000 25.05.2021
Kirkens Bymisjon Å skrive seg ut av det Ingrid Z. Aanestad Kr 335.000 25.05.2021
Spillavhengighet Norge Informasjonskampanje i pandemitid Malin Svarstad Arefjord Kr 675.000 29.04.2021
Psoriasis- og eksemforbundet En verden i farge Maren Awici-Rasmiussen Kr 139.000 28.04.2021
Norges Røde Kors Nistå Karoline Kolstø Kr 600.000 28.04.2021
Mental Helse Styrket folkeopplysning mot selvmord Lars Mehlum Kr 640.000 19.04.2021