Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Stimuleringsprogrammet.

Denne siden oppdateres fortløpende når nye tildelinger blir gjort. Du finner tildelingsdato i kolonnen helt til høyre.

Her kan du lese mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Se også vår oppdaterte statistikk om tildelingene.

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Nasjonalforeningen for folkehelsen Hjerter 5 – gymquiz for fysisk aktivitet og sosialt fellesskap i skolen Ivar Steen-Johnsen Kr 996.250 22.03.2022
Norges Idretssforbund og olympiske og paralympiske komité Sterkere i Friskis Bærum Anne Ottestad Kr 170.000 15.03.2022
Redd Barna TIGERBUSSEN 2022 – Jenta, Mammaen og Tiden Hilde Brinchmann Kr 700.000 15.03.2022
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Jeg vil endre – medvirkning i koronatid Marte Taylor Bye Kr 545.000 15.03.2022
Dissimilis Norge Sjiraffen Akademiet: Jeg vil Lære mer! Martine Røys Nesbakk Kr 600.000 15.03.2022
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Enkeljympa er tilbake – hvor er utøverne? Anne Ottestad Kr 220.000 15.03.2022
Rådgivning om Spiseforstyrrelser Kroppen min og jeg; I møte med aktivitet og utfoldelse Maren Kjeldstad Kr 450.000 15.03.2022
Norges Døveforbund Gaming for tegnspråklige seniorer Finn Arild Thordarson Kr 750.000 11.03.2022
Norges Blindeforbund Røst til trøst Jon Magne Sønstabø Kr 350.000 11.03.2022
Rådgivning om Spiseforstyrrelser Til stede: Målrettet kommunikasjon av og for unge Nina Hvidsten Kr 507.000 11.03.2022
Norges Døveforbund Underveis Finn Arild Thordarson Kr 960.000 11.03.2022
Norges Døveforbund Koronapodden på tegnspråk Finn Arild Thordarson Kr 750.000 11.03.2022
Kirkens Bymisjon Aktiv Sammen versjon 2.0 – ferieturer og aktiviteter for Bybos beboere Marte Borkenhagen Kr 578.000 11.03.2022
HLF Hørselshemmedes Landsforbund Ambulerende praktiske hørselskurs på sykehjem Jordi Løkken Kr 1.000.000 11.03.2022
UNICEF Komiteen i Norge SAM for ungdomsskolen – Selvhjelp etter covid for å styrke psykisk helse Ivar Steen-Johnsen Kr 947.348 07.03.2022
Psoriasis- og eksemforbundet Utvidet digitalt samtaletilbud Thea Kristine Lande Kr 455.000 07.03.2022
MOMENTUM Aktiviteter for amputerte Liv Kairn Søstuen Kr 106.000 07.03.2022
Multippel Sklerose forbundet i Norge Wi Werdsetter Webinarer Astrid Moe Eikrem Kr 295.600 07.03.2022
Redd Barna Barn som bor trangt – hvordan har nedstengningen egentlig vært? Stina Eiet Hamberg Kr 495.000 07.03.2022
Norges Parkinsonforbund Team-parkinson tar hverdagen tilbake Sverre Nilsen Kr 250.000 07.03.2022
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte KABB Kortreist 2022 Frank Tangen Kr 380.000 03.03.2022
Kreftomsorg Rogaland Homogene smågrupper for kreftrammede Ann Helen Gundersen Kr 144.500 03.03.2022
Psoriasis- og eksemforbundet Digitalisering av likepersonsopplæringen Maren Awici-Rasmussen Kr 247.000 03.03.2022
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Digital kols skole Helle Grøttum Kr 975.000 03.03.2022
Cerebral Parese-foreningen Storsamling Anita Hanken Kr 720.000 28.02.2022
Mental Helse Ungdom Hjernemat Elisabeth Andrea Johnsen Kr 959.000 28.02.2022
Rådet for psykisk helse aktivUka 2022: Vi tar studiehverdagen tilbake Atle Rolstadaas Kr 700.000 28.02.2022
Multippel Sklerose forbundet i Norge Teksting gir mestring Kristi Herje Haga Kr 139.250 28.02.2022
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Barn og unge pårørende i koronapandemien Brian Alexander Norem Kr 290.000 28.02.2022
For Fangers Pårørende Fysisk og digital jubileumskonferanse med filmer Hanne Hamsund Kr 740.000 28.02.2022
Hjelpekilden Ettertro – Psykisk helse på Instagram Hilde Langvann Kr 150.000 28.02.2022
Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen (RH-foreningen) Sjelden, sammen! Monika Lunner Kr 400.000 28.02.2022