Finn søkerorganisasjon

Organisasjon Kontaktperson Kontakt
Knappen Foreningen Pia Susanne Wall Kontakt
Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett Marianne Røhme Kontakt
Kreftforeningen Arve Lauvnes Kontakt
Kreftomsorg Rogaland Inger Marie Farbrot Kontakt
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte Øyvind Woie Kontakt
Kristent Interkulturelt Arbeid Nina Østebø Kontakt
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde Karin Andvig Kontakt
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende Jan Svein Hammer Kontakt
LHL Irene Steinsvik Kontakt
Landsforeningen for Huntington sykdom Livar Hølland Kontakt
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Marit Lundberg Kontakt
Landsforeningen for Prader-Willis syndrom Ina Slapard Aarhus Kontakt
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Imen Hasnaoui Kontakt
Landsforeningen for vestibulære sykdommer (LFVS) Sidsel Fiskaa Hagen Kontakt
Mage-tarmforbundet Mads Johansson Kontakt
Landsforeningen uventet barnedød Vilde von Krogh Kontakt
Leppe- / ganespalte foreningen Gabriella Jurisic Ottesen Kontakt
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord Knut Harald Ulland Kontakt
Leverforeningen Andre Ruud Kontakt
LIN Likestilling, Inkludering og Nettverk Rabia Musavi Kontakt
Lungekreftforeningen Eddy Grønset Kontakt
Lymfekreftforeningen Elin Maria Wall Kontakt
Mannsforum Ole Petter Olsen Kontakt
Foreningen for Marfan, Loeys-Dietz og lignende tilstander Randi Johannessen Kontakt
MA – Rusfri Trafikk Elisabeth Fjellvang Kristoffersen Kontakt
Mat & Atferd Ingunn Notøy Kontakt
Mental Helse Johanna Myklebust Kontakt
Mental Helse Ungdom Ranveig Stava Kontakt
MOMENTUM – Foreningen for amputerte, dysmelister og ortosebrukere Liv Karin Søstuen Kontakt
Morbus Addison Forening Ida Margrethe Knudtzon Kontakt
Multippel Sklerose forbundet i Norge Kristi Herje Haga Kontakt
Munn- og halskreftforeningen Elin Maria Wall Kontakt