Forskning 2023

Her finner du alle prosjekter som har fått støtte gjennom Forskning 2023.

ved tildeling 15. oktober 2023 fikk24organisasjoner støtte
totalt ble 39søknader innvilget
det utgjør111.626.000kroner

Disse prosjektene får støtte:

Organisasjon Prosjekt Prosjektleder Sum Oppstartsdato
Redd Barna Styrking av digitale hjelpetjenester for unge ved bruk av kunstig intelligens Petter Bae Brandtzaeg 2024: kr 1 500 000, 2025: kr 1 000 000 01.01.2024
Multippel Sklerose forbundet i Norge Persontilpasset dosering av rituksimab mot MS Nils Bolstad 2024: kr 1 000 000, 2025: kr 1 000 000, 2026: kr 900 000 01.01.2024
Norges Røde Kors Isolasjon i norske fengsler – Utvikling, risikofaktorer og konsekvenser Nicoline Toresen Lokdam 2024: kr 981 000, 2025: kr 1 000 000, 2026: kr 1 019 000 01.01.2024
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Nedsatt funksjonsevne, helse og levekår i eldre år Jeanette Engeland 2024: kr 777 000, 2025: kr 777 000 01.01.2024
Prematurforeningen Autismesymptomer hos ekstremt premature i barne- og voksenalder Irene Elgen 2024: kr 793 000, 2025: kr 793 000, 2026: kr 793 000 01.01.2024
Mental Helse Ungdom KASUTA – å vokse opp: hva trenger unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn Anita Salamonsen 2024: kr 927 000, 2025: kr 955 000, 2026: kr 1 102 000 01.01.2024