Prosjekter

Kommunelegers rolle i folkehelsearbeidet

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Musikkterapi, psykisk helse og rus

Rådet for psykisk helse

Trening og hjertetransplantasjon

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Stramt tungebånd hos spedbarn.

Norske Kvinners Sanitetsforening

Kronisk kunnskap

Norsk Revmatikerforbund

Fysisk trening og psykisk helse

Rådet for psykisk helse

Etterlevelse av behandling

Brystkreftforeningen

Innvandrerungdom og psykisk helse

Rådet for psykisk helse

“Å trene eller ikke trene”

Foreningen for Muskelsyke

Ekstrem selvskading

Rådet for psykisk helse

Langtidseffekter av brystkreftbehandling

Norske Kvinners Sanitetsforening

Hva innebærer det å bli bedre av ME/CFS?

Norske Kvinners Sanitetsforening

Traumereaksjoner og intervensjoner

Rådet for psykisk helse

Tidlig hjelp til voldsutsatte barn

Rådet for psykisk helse

Adrenalin ved HLR

Nasjonalforeningen for folkehelsen

VI SKYTTERE I NORGE – VI hører blinken

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Barseltreff på tegnspråk

Norges Døveforbund