Prosjekter

Brukerinvolvering i ny forskningsagenda

Rådgivning om Spiseforstyrrelser

Hvem ser barna i skyggen av Huntington?

Landsforeningen for Huntington sykdom

Hva innebærer det å bli bedre av ME/CFS?

Norske Kvinners Sanitetsforening

Levekårsundersøkelse

Unge funksjonshemmede

Lungehelse hos spedbarn

Norges Astma- og Allergiforbund

Stina seiler Bergen til Bodø – Ekspedisjon for donasjon

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Ung & Aktiv

Norges Røde Kors

Nasjonal Turnering for gatelagene i Norge

RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet

Aktivitet av og for ungdom i Skjold IL – «Hos Oss»

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité