Prosjekter

Ut på tur aldri sur

Multippel Sklerose forbundet i Norge

Et godt øye for opera

Norges Blindeforbund

Ungdomsgruppe AiN Vest-Agder

Autismeforeningen i Norge

Hyttetur med Gatemegling

Norges Røde Kors

Åpen systue, språk- og arbeidstrening

Norske Kvinners Sanitetsforening

Medlemsmøter i HSF Midt-Norge

Hjernesvulstforeningen

Mestring i nord

Psoriasis- og eksemforbundet

Funksjonsbedring og jobbmestring for økt livskvalitet

Multippel Sklerose forbundet i Norge

Fra pappa til pappa. Informasjonsfilm

Reform - ressurssenter for menn

Likepersonsbowling

Diabetesforbundet

Måltidsfellesskap for ensomme og aleneboende eldre

Nasjonalforeningen for folkehelsen

«Dagen er din» :-)

Norges Astma- og Allergiforbund

Inspirasjon og motivasjon til å takle livet med MS

Multippel Sklerose forbundet i Norge

Endorfin som medisin, skap din egen lykke

Multippel Sklerose forbundet i Norge

Muligheter og vett på nett

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Tilrettelagt ridning

Norges Handikapforbund

NORHJELP-studien

Landsforeningen uventet barnedød