Finn søkerorganisasjon

Organisasjon Kontaktperson Kontakt
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord Knut Harald Ulland Kontakt
Leverforeningen Andre Ruud Kontakt
LHL Irene Steinsvik Kontakt
LIN Likestilling, Inkludering og Nettverk Rabia Musavi Kontakt
Lungekreftforeningen Eddy Grønset Kontakt
Lymfekreftforeningen Elin Maria Wall Kontakt
Løvemammaene Nina Eileen Bakkefjord Kontakt
MA – Rusfri Trafikk Elisabeth Fjellvang Kristoffersen Kontakt
Mage-tarmforbundet Mads Johansson Kontakt
Mannsforum Ole Petter Olsen Kontakt
Mat & Atferd Ingunn Notøy Kontakt
Melanomforeningen Mari Sandvold Kontakt
Mental Helse Johanna Myklebust Kontakt
Mental Helse Ungdom Ranveig Stava Kontakt
MOMENTUM – Foreningen for amputerte, dysmelister og ortosebrukere Liv Karin Søstuen Kontakt
Multippel Sklerose forbundet i Norge Kristi Herje Haga Kontakt
Munn- og halskreftforeningen Elin Maria Wall Kontakt
Nakke- og kjeveskaddes landsforening
Nasjonalforeningen for folkehelsen Øivind Kristensen Kontakt
Norges Astma- og Allergiforbund Dace Kaleja Kontakt
Norges Bedriftsidrettsforbund Kjetil Olsen Haugelund Kontakt
Norges Blindeforbund Eirik Asker Pettersen Kontakt
Norges Blindeforbunds Ungdom Stephen Nadir Jørstad Kontakt
Norges Døveforbund Arash Bagharzadeh Kontakt
Norges Fibromyalgi Forbund Tonje Steen Kontakt
Norges Handikapforbund Ellen Trondsen Kontakt
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Line Hurrød Kontakt
Norges KFUK-KFUM Janne Gjerset Kontakt
Norges Livredningsselskap Stig Harald Laukvik Nikolaisen Kontakt
Norges Myalgisk Encefalopati Forening Rune Hoddevik Kontakt
Norges Parkinsonforbund Kathrine Veland Kontakt
Norges Røde Kors Jorunn Bakke Johannessen Kontakt