Prosjekter

5 år oppfølging av engstelige og triste barn

Organisasjonen Voksne for Barn

HEYoung intervensjonsstudie

Rådet for Muskelskjeletthelse

Kan mor trene i et tvillingsvangerskap?

Norske Kvinners Sanitetsforening

Forebygging av arvelig kreft hos kvinner

Norske Kvinners Sanitetsforening

Rehabilitering og arbeidsdeltakelse

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

RoboCare – Implementering av en smartrobot i sykehjem

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Brukerinvolvering i ny forskningsagenda

Rådgivning om Spiseforstyrrelser

Livskvalitet i heroinassistert behandling

Foreningen for human narkotikapolitikk