Prosjekter

Typebot – Tekst alt. Alltid.

Hørselshemmedes Landsforbund

Lær bruk av kart og kompass

Norsk Revmatikerforbund

Seksualvennlig miljø for mennesker med utviklingshemming

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Ung ufør i jobb

Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Høyt og lavt med Burgere.

Norsk Revmatikerforbund

Hekta på golf

A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling

Pårørendehus – for og av pårørende

A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling

Familiedag på Lindland gård

Landsforeningen uventet barnedød

Sterkere sammen – felles trening

A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling

Foredrag med Ingebrigt Steen Jensen

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Aktivitetshelg for barn og unge

Norges Handikapforbund