Prosjekter

Lær bruk av kart og kompass

Norsk Revmatikerforbund

Seksualvennlig miljø for mennesker med utviklingshemming

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Ung ufør i jobb

Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Nettvett for mennesker med utviklingshemning

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

“Dampe – gjengen”

A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling

Bowling Expressen

A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling

Pizzatreff og sosialt samvær

Multippel Sklerose forbundet i Norge

Pårørendehus – for og av pårørende

A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling

Foredrag med Ingebrigt Steen Jensen

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Aktivitetshelg for barn og unge

Norges Handikapforbund

Rideleir for barn

Autismeforeningen i Norge

HELGETREFF

Autismeforeningen i Norge

Lavterskel løpet

A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling